Vint joves migrats sols participen en el projecte “Transició a la Vida Adulta” de SJD Terres de Lleida

Durant el 2019 es va realitzar aquest projecte gràcies al finaçament de l'entitat bancària Bankia.

El projecte pretén oferir continuïtat a aquells joves migrats sols que arriben a la majoria d'edat sense tenir garantits uns recursos mínims per subsistir.

Hi participen els joves a partir de 18 anys sense recursos propis, familiars o laborals i amb un perfil determinat. Aquests reben un suport tècnic i educatiu en els àmbits de l'habitatge, la inserció laboral, el seguiment socioeducatiu, el suport afectiu, l'assessorament continuat i el suport econòmic i jurídic, amb l'objectiu d'aconseguir una inserció social i laboral satisfactòria.

A més a més, es treballa per aconseguir una situació d'autonomia i responsabilitat, una progressiva independència personal d'acord amb les seves necessitats formatives i d'integració social i laboral de cada persona, mitjançant serveis de suport que ofereixen les diferents entitats.

 Els joves que tinguin accés al projecte es desvincularan en el moment que tinguin els recursos suficients per dur a terme una vida autònoma, una llar alternativa i capacitats d'autogestió i autonomia per a cobrir les seves necessitats bàsiques.