Premis i reconeixement

2022
 • Al mes de maig, s'obté la certificació del sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015 en l’àrea d’integració juvenil, amb l’abast següent:
  Impartició de cursos de formació reglada, subvencionada i no subvencionada, de Programes de Formació i inserció en l'àrea d'integració juvenil. Impartició de cursos de formació no reglada del programa de Treball i Formació del SOC. Prestació de serveis d'orientació laboral per a programes subvencionats i no subvencionats.
2021
 • 1ª Renovació de la certificació ISO 9001:2015. SJD Terres de Lleida aconsegueix la primera renovació de la certificació ISO 9001:2015, de Gestió de la Qualitat en els serveis de l'àrea Residencial de Discapacitat intel·lectual, Hospitalització de Salut Mental Adults i les Consultes de Salut mental infantil i juvenil, certificada per primer cop l'any 2018.
2020
 • Adhesió a la Declaració de Luxemburg. Dins el marc del projecte "SOM SALUT", Sant Joan de Déu Terres de Lleida s'ha adherit a la Declaració de Luxemburg, una iniciativa de la Comissió Europea que recull un document elaborat per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball , on s'estableixen els principis bàsics d'actuació i el marc de referència d'una bona gestió de la salut dels treballadors en una empresa. Amb l'adhesió a la Declaració de Luxemburg, ens comprometem a integrar els principis bàsics de la promoció de la salut en el treball i en la gestió de la salut dels nostres professionals, adreçada al compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Segon premi dels Premis Hospitalitat 2020. Els premis a la millor iniciativa Hospitalitat, que organitza la província de Sant Joan de Déu d'Aragó-Sant Rafael, amb segon premi al projecte: "Homenatge al final de la vida".
2019
 • Premi a la segona millor iniciativa d' HOSPITALITAT dels premis que organitza la nostra província, Aragó-Sant Rafael.  El projecte presentat és "L'Homenatge al final de la Vida" que es dur a terme al Centre Assistencial d'Almacelles. Aquest premi pretén donar visibilitat a aquelles iniciatives assistencials, d'acompanyament o d'acollida que fomenten i divulguen el valor de l'Hospitalitat, valor per excel·lència de la nostra Ordre, que s'expressa a través de la qualitat, la responsabilitat i l'espiritualitat per guiar a cada persona en la seva recerca de significat.

       

2018
 • Al mes de març, s'obté la certificació del sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015 en les àrees; Serveis Residencial per a persones amb discapacitat intel.lectual i/o problemes de salut mental en règim d'estància completa i centre de dia, en l'àrea de serveis sanitaris hospitalari per adults amb problemes de salut mental i de serveis ambulatoris i hospital de dia de salut mental infantil i juvenil. Aquest compromís voluntari, té la finalitat de reballar en la millora contínua dels processos de seguretat del pacient i en la resta de processos estratègics i de suport. 

 
2017
 • 3ª Renovació del Sistema de gestió ambiental conforme el Reglament europeu EMAS III, i segons resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb número de registre ES-CAT-000336
2016
 • Diploma de responsabilitat social empresarial a CET EL PLA per la seva col·laboració amb Incorpora de "la Caixa". Programa d'Intermediació laboral que fomenta la integració de persones amb dificultats per accedir al mon laboral.
 • Diploma per als 25 anys de col·laboració amb els programes municipals de prevenció de les drogodependències i promoció de la salut de l'Ajuntament de Lleida al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Joan de Déu Lleida (CSMIJ).
 • 2ª Renovació de la certificació del sistema de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2004, per TÜV Rheinland
 • Certificació conforme requisits OHSAS 18001:2007 de prevenció de riscos laborals, per LGAI Technological Center, S.A
2015
 • Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia.
2014
 • 2ª Renovació del Sistema de gestió ambiental conforme el Reglament europeu EMAS III, i segons resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb número de registre ES-CAT-000336
2013
 • 1ª Renovació de la certificació del sistema de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2004, per TÜV Rheinland
2011
 • Validació del sistema de gestió ambiental conforme el Reglament europeu EMAS III, i segons resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb número de registre ES-CAT-000336
2010
 • Premi Josep Mª Piñol 2010 (13ªEdició) a CET EL PLA a la millor iniciativa contra l'atur pel projecte "Cultivem la igualtat". Concedit per la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur.
 • Certificació del sistema de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2004, per LGAI Technological Center, S.A.
1975
 • Medalla d'Or de la Vila d'Almacelles a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.