Gimnàs exterior al centre d’Almacelles

Gimnàs exterior al centre d'Almacelles

El passat mes de setembre, es va posar en funcionament un gimnàs exterior en el Centre d'Almacelles. El mateix està format per una quinzena de màquines, les quals estan dissenyades per poder treballar tota la motricitat del cos.

Aquestes màquines aporten una gran facilitat a totes les persones ateses i professionals del centre per poder realitzar exercicis fisicomotrius i/o coordinatius amb gran facilitat i sense una gran coneixença anterior dels mateixos. Amb una breu explicació prèvia d'un tècnic coneixedor o la targeta informativa que es troba en el dors d'aquestes màquines, podran evitar els moviments contraindicats per la salut en aquestes. Aquestes targetes mostren també els grups osteomusculoarticulars implicats en l'exercici i el benefici del mateix per la nostra salut.

Cal destacar, que en l'actualitat, degut a la situació sanitària actual, no se'n pot fer un ús lliure. Únicament s'utilitzen en les classes esportives amb els tècnics d'esports del centre, degut a la correcta desinfecció de les màquines i garantir l'ús correcte i segur d'aquest per tots els integrants del centre.

Esperem que el més aviat possible es pugui disposa del servei del gimnàs exterior per a la totalitat de les persones ateses, i així gaudir del gran potencial que pot tenir en el centre.

Aquest projecte ha estat finançat a través de les subvencions a entitats per a programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF, de l'àmbit de polítiques socials.