Màxima Qualificació Energètica per a l'Hospital SJD de Lleida

 

Màxima Qualificació Energètica per a l'Hospital SJD de Lleida

Sant Joan de Déu Terres de Lleida-Hospital de Lleida, com a edifici de nova construcció, està obligat a l'obtenció de la Certificació d'eficiència energètica d'edificis, segons el RD 235/2013.

Aquest certificat energètic verifica la conformitat de qualificació energètica obtinguda i condueix a l'expedició de l'etiqueta energètica.

L'etiqueta energètica classifica els edificis dins d'una escala de lletres, on la G correspon als edificis menys eficients i la lletra A als edificis més eficients segons el consum d'energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La puntuació obtinguda per l'Hospital de Lleida de SJDTLL és la A(més eficient),amb un consum de 159kWh/m2 a l'any i unes emissions de 30kgCO2/m2 a l'any.