Presentació Comitè Ètica Assistencial

Presentació Comitè Ètica Assistencial

Aquesta setmana a la sala d'actes de l'hospital SJD de Lleida, ha tingut lloc la presentació del Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) de SJD Terres de Lleida, celebrant un any de creació.

La presentació ha anat a càrrec del Dr. Joan Viñas i la Dra. Montserrat Esquerda, tots dos membres del comitè d'Ètica Assistencial de SJD Terres de Lleida.

El CEA de Sant Joan de Déu Terres de Lleida és un òrgan de caràcter consultiu, format per professionals i persones alienes a la Institució, que té per finalitat ajudar a resoldre els problemes ètics que puguin sorgir al camp de l'atenció a les persones.