Política de privacitat

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia del Drets Digital, l’informa sobre el tractament de les dades recavades a través de la web http://www.sjd-lleida.org i de la seva finalitat, d’una manera clara i senzilla.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES TEVES DADES?

El responsable de tractament de les dades és Sant Joan de Déu Terres de Lleida. CIF: R2500280I Direcció: Ctra. N-240, Km. 111 – 25100 Almacelles-Lleida
Correu electrònic: terresdelleida@sjd-lleida.org

COM CONTACTAR AMB EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES?

Pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic dpd@sjd-lleida.org

QUINES DADES RECOLLIM I AMB QUINA FINALITAT?

 1. Formulari “TREBALLA AMB NOSALTRES.”
  Categoria de dades: Dades identificatives, Dades de contacte, Característiques personals, Dades acadèmiques i professionals.
  Finalitat: Incorporació a la base de dades de la borsa de treball per a la selecció de personal segons convocatòries de places ofertes i/o altres possibles ofertes laborals que puguin ser del seu interès.
  Temps de conservació: Les dades es conserven durant un temps màxim d’un any i/o durant el temps mínim necessari per les obligacions legals que es puguin derivar.
  Les dades no seran tractades per obtenir decisions automatitzades, inclòs l’elaboració de perfils.
 2. Formularis de contacte
  Categoria de dades: Dades identificatives i de contacte (Nom i cognoms, Telèfon i/o correu electrònic)
  Finalitat:
  1. DEIXA’NS UN MISSATGE: La finalitat del tractament de les teves dades és oferir-te i gestionar un canal on-line per a que contactis amb nosaltres i ens deixis qualsevol tipus de missatge com queixes, suggeriments, agraïments, comentaris, sol·licituds d’informació, etc.
  2. VOLUNTARIAT: La finalitat del tractament de les teves dades és poder contactar amb tu, en el cas de que estiguis interessat en formar part del Voluntariat de Sant Joan de Déu Terres de Lleida
  Temps de conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la tramitació i resposta al missatge i durant el temps mínim necessari per obligacions legals que es puguin derivar.
  Les dades no seran tractades per obtenir decisions automatitzades, inclòs l’elaboració de perfils.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica que ens legitima el tractament de les dades és el teu consentiment, que pots revocar en qualsevol moment.

DESTINATARIS DE LES DADES

Els destinataris de les dades seran els departaments interns de SJDTLL encarregats del tractament de les dades, i aquestes no seran cedides a tercers, ni estan previstes transferències internacional de dades.
 
EXERCICI DELS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Pots exercir els teus drets, conforme a la normativa de protecció de dades a l’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades (dpd@sjd-lleida.org):

- Dret d’accés.
- Dret de rectificació o supressió.
- Dret de limitació del tractament.
- Dret d’oposició.
- Dret a la portabilitat de dades.

També, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control de l’Agència catalana de protecció de dades.

Almacelles, març 2019