Valors

El noster valor central és l'HOSPITALITAT.
És des de l'opció per aquest valor i el seu desenvolupament que, els que formem part de la Família Hospitalària, volem contribuir a el desenvolupament i benestar de la nostra societat.

 

Hospitalitat
Hospitalitat

L'HOSPITALITAT és el nostre valor central, en ella trobem l'essència del nostre carisma i ens porta a viure sempre amb una actitud d'obertura als altres. És acollir l'altre tal com és, sempre des del cor.

 

 

Qualitat
Qualitat

La QUALITAT és la base essencial del nostre servei i de la nostra gestió: hem d'implicar, col·laboradors i Germans, en la millora contínua de l'atenció que es dispensa en els nostres centres. Intentem buscar nous tractaments que ajudin a millorar la qualitat dels nostres usuaris. La nostra raó de ser està en la recerca del millor per a la persona assistida.

 

 

Respecte
Respecte

El Respecte és condició indispensable per poder actuar de manera hospitalària amb tot el que té a veure amb l'acollida i l'acompanyament. Requereix desenvolupar la capacitat d'escolta i la paciència. Moltes vegades una presència silenciosa pot expressar més que qualsevol paraula.

 

 

Responsabilitat
Responsabilitat

La Responsabilitat representa un criteri fonamental per al nostre servei i la nostra gestió que es tradueix en fidelitat als ideals de Sant Joan de Déu i de l'Ordre en la promoció de l'ètica, en la protecció de l'entorn, de la responsabilitat social, de la sostenibilitat, de la justícia i de la justa distribució dels recursos.

 

 

Espiritualitat
Espiritualitat

El valor de l'Espiritualitat serveix per guiar cada persona en la seva recerca de significat, de religió i de la transcendència. Treballem en pastoral de la salut i oferim atenció espiritual en els nostres centres a altres religions. Col·laborem amb les diferents diòcesis i parròquies i amb altres confessions religioses.