Projecte de Creativitat Expressiva a SJDTLL

Projecte de Creativitat Expressiva a SJDTLL

A inicis del 2020, el projecte Creativitat Expressiva, dut a terme pel terapeuta Jaume Belló, s'inicia a la Llar de Salut Mental de l'Acadèmia Mariana, amb el principal objectiu d'avançar en el creixement de les seves habilitats creatives i expressives.

Però amb el confinament del març, aquest treball va aturar-se... tot i que es va mantenir cert contacte a través d'una vídeo xerrada i també a través de la visualització de contes que a diàriament llegien a les xarxes socials i que diferents participants seguien amb entusiasme. 

Al setembre va poder-se tornar a reprendre l'activitat, treballant l'estrictament corporal des de les propostes creatives i improvisades gestuals i expressives dels participants, tenint en compte que tot s'ha de fer amb mascareta i des de la distància.

Els residents de la llar, valoren molt positivament aquesta adaptació a les noves necessitats, poden creant l'exageració del gest i de les abraçades i contacte a distància (que al taller anomenem "abraçades COVID").