Escola Amiga 2018-2019

Escola Amiga 2018-2019

Durant el curs escolar 2018-2019, SJDTLL ha realitzat 11 sessions formatives informatives del programa Escola Amiga.

L'Escola Amiga és un programa de sensibilització que té com a objectiu incrementar la consciència dels joves cap als col·lectius més vulnerables i lluitar contra l'estigma de les persones que es troben en risc d'exclusió.

Al programa Escola Amiga de SJDTLL hi han participat 630 alumnes i s'han realitzat 11 sessions de la mà de professionals, persones ateses i voluntàries dels diferents centres, que s'han desplaçat a les escoles, per a mobilitzar i promoure la participació activa i el compromís social dels joves, amb les persones més vulnerables.

Amb l'objectiu de fer una valoració del projecte durant el curs 2018-2019, l'equip de persones que formen l'Escola Amiga a Lleida, es van reunir el passat 17 de juny a l'edifici de l'Acadèmia Mariana per intercanviar experiències, sensacions i fer les propostes per al pròxim curs.