Intervencions assistides amb animals a SJDTLL

Intervencions assistides amb animals a SJDTLL

A finals de l'any 2018 la Kala i la Lynn van entrar a formar part de l'equip que atén als pacients ingressats a les unitats d'hospitalització de salut mental de l'Hospital SJD de Lleida. Són dos gosses de companyia formades com a animals de teràpia per poder realitzar intervencions assistides amb animals (IAA).

L'objectiu general de les activitats amb animals és millorar la qualitat de vida de les persones, augmentar l'autoestima i afavorir la motivació mitjançant l'ús del vincle humà-animal que es genera en les intervencions, on el gos és un element motivador per a les sessions.

El terapeuta de teràpia assistida amb la col·laboració dels professionals de  SJD Terres de Lleida han pogut realitzar sessions que permeten avançar cap a uns objectius específics com la millora d'habilitats motores, l'augment de l'autoestima, la disminució de l'estrès, el foment de les relacions interpersonals i la millora de la memòria a curt i llarg termini.

El desenvolupament d'aquest programa d'IAA ha despertat molt interès en les persones ateses, aconseguint a partir de l'oci i de la interacció amb la els animals de teràpia la motivació per participar en les sessions que els ajuden a potenciar diverses habilitats i  millorar la seva qualitat de vida.

Aquest projecte es pot duu a terme gràcies al finançament d'Obra Social Sant Joan de Déu.