Premis Extraordinaris de Doctorat de la UDL

Premis Extraordinaris de Doctorat de la UDL

El passat 13 d'Octubre, el comitè de Direcció de l'Escola de doctorat de la Universitat de Lleida, va atorgar els Premis Extraordinaris de Doctorat  dels cursos 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 i una de les premiades ha estat la Dra. Ester Mora Claramunt, psiquiatre de l'Hospital de Dia Infantil i Juvenil de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

El juny del 2017 la Dra. Mora va defensar la tesi doctoral en format d'articles titulada "Neuropsicologia i factors neurobiològics en el trastorn bipolar"; i va comptar amb la direcció de la Dra. Maria Mur Lain i el Dr. Eduard Vieta Pascual. La tesi va rebre la qualificació d'Excel·lent i menció Cum Laude

La tesi aborda que la disfunció cognitiva representa el major obstacle per la recuperació de la funcionalitat psicosocial de les persones amb trastorn bipolar (TB). L'objectiu d'aquesta tesi fou descriure l'evolució a 6 anys de la disfunció cognitiva en persones amb TB i la seva relació amb diferents marcadors neurobiològics. Es tracta d'un treball de recerca que va començar l'any 2008 quan treballava de metgessa resident a l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida, juntament amb l'equip de recerca sobre trastorn bipolar de Lleida liderat per la Dra. Maria Mur.

Es va realitzar un estudi longitudinal d'una mostra de persones amb trastorn bipolar eutímiques aparellada amb controls sans (n=54). S'analitzaren variables clíniques, cognitives i funcionals en un període de seguiment de 6 anys. Es varen seleccionar el subgrup d'excel·lents responedors a liti (ERL) (n=20) i també s'analitzaren les mateixes variables. S'estudià l'impacte de l'obesitat a nivell transversal i longitudinal. I per últim, també es varen incloure a la mostra anterior individus en fase maníaca (n total=133) i s'analitzaren variables clíniques i cognitives amb els nivells de biomarcadors perifèrics en sang.

Es va constatar que la persistència de la disfunció cognitiva està relacionada amb una pitjor funcionalitat psicosocial. Tot i ser ERL, aquests individus també presenten dèficit cognitiu i funcional a llarg termini. Els factors neurobiològics com l'obesitat i les neurotrofines (proteïnes protectores de dany neuronal) modulen la cognició, concretament les funcions executives i la memòria verbal. Aquests resultats permeten comprendre més la naturalesa de la disfunció neurocognitiva en el trastorn bipolar.

La Dr. Mora va comptar amb el suport del Servei d'Assessorament Metodològic i Estadístic a la Recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Dr. Daniel Cuadras) que varen contribuir a l'elaboració de l'últim article.

Enhorabona Dra. Ester Mora per aquest premi.