Sessions informatives al centre formatiu Ilerna

Sessions informatives al centre formatiu Ilerna

Aquesta setmana s'han realitzat dues sessions informatives per part de professionals de l'Hospital SJD de Lleida al Centre de Formació ILERNA on s'imparteix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Tècnic de Cures d'Auxiliar d'Infermeria.

En aquestes sessions ha participat Laia Palau, Infermera i adjunt a la Cap d'Àrea de Salut Mental, Alexandra Castillo i Eva Arnó com Auxiliars d'Infermeria de les Unitats d'Hospitalització de Salut Mental Adults.

En aquest espai han pogut presentar als alumnes la nostra institució i explicar-los-hi les funcions que realitza l'auxiliar d'infermeria en aquest tipus d'unitat.

La vinculació de la nostra institució amb Ilerna, data del 2014, quan vam rebre els primers alumnes del CFGM de Tècnic Cures Auxiliars d'Infermeria, i posteriorment, vam tenir alumnes d'altres disciplines professionals com CFGS de Desenvolupament d'aplicacions web  en format DUAL, CFGS Administració i finances, CFGS d'Integració Social... dels quals, molts d'aquests alumnes s'han vinculat laboralment amb nosaltres.  

La nostra relació amb el Centre de Formació Ilerna és molt estreta tant pel que fa al tema docent com també per temes formatius, ja que quan ho hem requerit, ens han ofert accions formatives a demanda.