Posada en marxa de l'Hospital Sant Joan de Déu de Lleida amb el CSMIJ i l'Hospital de Dia Infantojuvenil

Posada en marxa de l'Hospital Sant Joan de Déu de Lleida amb el CSMIJ i l'Hospital de Dia Infantojuvenil

Aquest dilluns, 3 d'abril, ha començat l'activitat del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i de l'Hospital de Dia Infanto-Juvenil a l' Hospital Sant Joan de Déu de Lleida, ubicat a l'avinguda La Canadiense núm. 28 de la capital del Segrià. Fins a la data, el servei del CSMIJ es prestava al carrer Bisbe Torres. Els pacients amb visites programades seran atesos a partir de dilluns a les noves instal·lacions. Pel que fa a l'Hospital de Dia Infanto-Juvenil, el servei, que fins ara estava ubicat a l'Hospital Universitari de Santa Maria, també és trasllada al nou centre. La posada en marxa de la resta d'unitats del nou centre hospitalari està prevista pel mes de maig.
L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu aborda l'assistència a la salut mental infantojuvenil i d'adults des d'una perspectiva integradora tant des del punt de vista sanitari com de serveis socials i amb la visió de continuïtat dels processos assistencials, sempre en un marc de col·laboració amb els serveis sanitaris i amb els agents socials de les Terres de Lleida.
Es tracta d'un edifici de tipologia aïllada que consta de planta soterrani, planta baixa i tres plantes. A la planta baixa hi haurà els serveis ambulatoris del CSMIJ i l'Hospital de Dia Infanto-Juvenil; el SESM-DI, i una àrea docent. A la planta primera s'ubicaran dues unitats d'hospitalització; a la planta segona hi haurà dues unitats d'alta dependència psiquiàtrica i una altra àrea central de rehabilitació, i a la planta tercera hi haurà dues unitats que inicialment romandran tancades.
La superfície construïda total és de 12.019,50 m2, la del solar és de 8.103,00 m2, la superfície ocupada per la edificació és de 3.707,60 m2  i la superfície d'espais lliures vinculats a l'edifici és de 4.395,40 m2.
Cartera de serveis
L'àrea infanto-juvenil. Consta d'un Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) que ofereix atenció ambulatòria a la Regió Sanitària de Lleida i un Hospital de Dia de 30 places per tota la demarcació, tot i que inicialment serà de 15 places i progressivament s'arribarà a les 30.
Hospitalització d'adults. L'assistència hospitalària és de mitja o llarga estada i comprèn una capacitat màxima de 130 llits que s'aniran obrint de manera progressiva. Inicialment, es traslladen els 70 llits de les unitats de Salut Mental del Centre Assistencial d'Almacelles. La resta de llits ho faran progressivament: la unitat de Subaguts de 30 places, la unitat d'alta dependència psiquiàtrica (ADP) de 40 places, i la unitat d'atenció psiquiàtrica especialitzada (UAPE) de 10 places; totes elles dedicades a la rehabilitació psicosocial intensiva de les persones amb Trastorn Mental Greu.
Servei Especialitzat en Atenció a la  Salut Mental de persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI). Servei que prestarà assistència ambulatòria a persones amb discapacitat intel·lectual, independentment de la seva edat, i que pateixen algun trastorn mental o de conducta greu. Aquest equip de professionals prestarà assistència ambulatòria a persones amb discapacitat intel·lectual  que pateixen trastorn mental, o de conducta, greu, independentment de la seva edat.