Campanya de Sensibilització contra la soledat no desitjada a Tremp

Campanya de Sensibilització contra la soledat no desitjada a Tremp

Sant Joan de Déu ha iniciat una campanya nacional de sensibilització per tal de donar visibilitat a la soledat no desitjada i fomentar la implicació social, aquesta campanya és La Vida Mateixa.

La Vida Mateixa és una campanya per donar a conèixer la realitat de les persones que es troben en situació d'exclusió social i promoure actituds positives de la societat cap a problemes com el sensellarisme, la pobresa severa, la discriminació per edat o la soledat no desitjada.

Del 12 de desembre al 15 de gener, a la residència Sant Hospital de Tremp – Sant Joan de Déu Terres de Lleida, acollirà la part de la campanya dirigida a la Soledat no Desitjada en la Gent Gran.

El passat dimecres 14 de desembre, es va realitzar una activitat comunitària amb alumnes del CFGM Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria de l'Institut de Tremp i residents de la residència de gent gran.

LA SOLEDAT NO DESITJADA EN LA GENT GRAN

El 2021, amb la crisi sanitària global provocada pel coronavirus, Monòlegs de la Vida Mateixa   ve per remarcar un problema urgent de gran impacte social que ja patien les societats més avançades: la soledat no desitjada, l'aïllament, l'exclusió i el maltractament cap a la gent gran.

Descobrim a nous protagonistes del mateix veïnat: MontseSalvador y la senyora Luciana, uns "monologuistes" que comparteixen amb els anteriors situacions vitals no desitjades contra les quals ens hem d'unir per denunciar-les, mitigar o transformar-les en diàlegs constructius i enriquidors per a tothom.