Adhesió al Manifest de la UCH

Adhesió al Manifest de la UCH

L'any 1975 es creava la Unió Catalana d'Hospitals. De llavors ençà la societat catalana en el seu conjunt ha viscut transformacions polítiques, econòmiques i socials de tot tipus. Aquests canvis, estructurals i continuats, s'han accelerat en la darrera dècada fins al punt que ens molts aspectes ens trobem davant d'una societat en procés d'actualització dels seus consensos per l'impacte d'una nova jerarquia de valors. Això fa que fins a cert punt puguem parlar d'una societat que canvia ràpidament, gairebé nova.

La Unió no ha estat aliena a aquesta transformació progressiva de la societat. Sempre lleials i fidels als nostres valors fundacionals (compromís, independència, diversitat, professionalitat i innovació), en benefici de la preservació d'un sistema de salut d'excel·lència, qualitat i d'accés universal, la nostra organització ha caminat sempre de manera sincronitzada amb els valors majoritàriament compartits de la societat a la que serveix i per la qual treballa.

Aquest nou model de societat, forjat per l'encreuament de variables tan diferents com l'augment de l'esperança de vida, l'impacte de la digitalització, les infinites possibilitats de comunicació existents, els nous models de família i la multiplicitat de projectes vitals, la crisi climàtica, la necessitat d'igualtat efectiva plena dels individus, l'empoderament d'una ciutadania cada cop més protagonista i exigent, el llistat de passius i actius de la globalització, i un llarg etcètera de causes, requereix esforços permanents d'actualització i posada al dia de les organitzacions i entitats que vulguin continuar servint a aquesta societat.

En el camp de la salut, La Unió té una llarga trajectòria de serveis prestats al conjunt de la societat catalana que fan inqüestionable el capital social que hem estat capaços de generar des de la nostra fundació i que ha contribuït, primer a construir i després a mantenir, un sistema de salut basat en una xarxa de provisió estable, diversa, professionalitzada, socialment responsable i compromesa amb les polítiques públiques. El mateix pot dir-se de l'aportació de la nostra entitat en el terreny de l'autonomia personal, la diversitat funcional o l'exclusió social.

Amb tot, aquesta nova societat en la que i per a la que treballem ens situa en un escenari de renovació i actualització que, més enllà de solemnes declaracions teòriques, sigui també un posicionament pràctic d'ambicions i compromisos concrets. Compromisos i ambicions que no només es fonamenten en els valors fundacionals i en allò que sempre hem defensat, sinó que van més enllà, per tal de sincronitzar la nostra entitat amb la nova societat. És partint d'aquesta mirada que els dos grans projectes transversals de l'entitat per als propers anys han estat batejats com "Ens movem per les persones" i "Mirem al futur amb una mirada oberta al món".

Actualment hi ha 28 entitats adherides al manifest. Descarrega't el Manifest aquí.