Projecte Expressa-ment

Projecte Expressa-ment

Aquest darrer trimestre, a l'hospital de dia infantil i juvenil s'està duent a terme el projecte Expressa-ment, una activitat d'arts escèniques amb una eina terapèutica, proporcionant oportunitat per expressar, connectar amb un mateix i treballar emocions. Així com descobrir-se i descobrir a l'altre en un context lúdic creatiu.

La llibertat expressiva que proporcionen les arts escèniques és una experiència vital per recuperar el plaer del joc, augmentar la confiança en un mateix i enfrontar-se al treball en grup.

Durant les sessions realitzades els infants i adolescents parlen a través del personatge, les ombres, o les marionetes, permetent projectar aspectes interns que d'una forma directa són difícils de treballar.

El teatre amb adolescents i nens/es, s'ha plantejat com un espai d'expressió i contacte emocional, que a través del cos, de l'objecte, o de l'altre es treballen aspectes quotidians o aquelles dificultats amb què es troben els adolescents en el seu procés terapèutic; essent el context teatral un espai segur i llibre de judici. Les sessions amb els infants s'ha inclòs a la família fent un treball conjunt amb els nen/es  amb el seu progenitor.

L'activitat està essent dirigida per Elisabet Castellví, llicenciada en psicologia i art dramàtic amb una àmplia experiència en pedagogia teatral. Aquesta doble formació proporciona al projecte una dimensió que transcendeix del tarannà lúdic essencial de la proposta i ofereix una mirada conscient, que ajuda a donar sentit a les intervencions derivades de la proposta de cada sessió.

Aquest projecte, es pot duu a terme, gràcies al finançament de l'Obra Social Sant Joan de Déu, i consta de 13 sessions dirigides a infants i adolescents; i en total, se n'han pogut beneficiar 12 adolescents i 6 infants.