III Jornada de Psicopatia Lleida: "Nous reptes en Psicopatia"

III Jornada de Psicopatia a Lleida: "Nous reptes en Psicopatia"

Divendres, 3 de març, ha tingut lloc la III Jornada de Psicopatia a Lleida, amb el títol "Nous reptes en Psicopatia", organitzada pel Grup d'Estudi de Psicopatia  de Lleida creat l'any 2000, i que aborda el trastorn psicopàtic des dels àmbits de la psiquiatria clínica i forense, la recerca i la docència. Aquesta jornada és el fruit de la col·laboració entre el Servei de Psiquiatria d'Adults de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

Es tracta de la tercera jornada organitzada a Lleida sobre aquest trastorn de la personalitat complex que afecta un 1% de la població i es caracteritza per dificultats emocionals (fredor afectiva, falta d'empatia, encant superficial), conductuals (estil de vida antisocial i crònicament inestable) i de relació (manipulen i utilitzen als altres sense remordiments). Aquest trastorn té greus conseqüències en la nostra societat i genera un gran cost econòmic donat que la psicopatia s'associa molts cops a delinqüència i conductes violentes amb una alta taxa de reincidència. De fet, en els centres penitenciaris entre un 15 i un 25% dels interns tenen característiques psicopàtiques.

La jornada ha comptat amb la participació de 125 professionals de tots els àmbits directament o indirectament relacionats amb l'avaluació clínica i/o forense i el tractament de la psicopatia, així com els estudiants o personal en formació dins d'aquests àmbits.

L'objectiu general d'aquesta jornada és fer una revisió i actualització del fenomen de la psicopatia, principalment en l'àmbit de la pràctica clínica diària i en el de l'avaluació orientada a la intervenció tant en població infantil i juvenil com adulta. Com a objectius específics, la jornada d'enguany aprofundirà en el coneixement de la psicopatia femenina, i en les principals i més prometedores estratègies d'intervenció utilitzades en el trastorn psicopàtic en totes les edats.

Han inaugurat la jornada el director dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Jordi Cortada; el director de Centres de Gestió de Serveis Sanitaris, Albert Tarrats; el director de Salut Mental de Gestió de Serveis Sanitaris i de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Josep Pifarré; la directora de l'IRBLleida, Elvira Fernández; i el director de planificació de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Joan Lluch.