Nou Projecte Sostre 360º

Nou Projecte Sostre 360º

Es tracta d'un projecte impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TASIF) i la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA), en el marc de l'Estratègia Catalana del sensellarisme. La responsabilitat és de l'Ajuntament de Lleida, a través dels Serveis Socials, i la gestió s'ha encomanat a Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

Es tracta d'un programa d'acompanyament personalitzat destinat a joves majors d'edat que es troben en situació de vulnerabilitat, en ocasions en situació de carrer i sense referents al territori. La finalitat és oferir un marc de referència estable per construir un projecte de vida autònom, abordant des d'una vessant social i educativa les seves necessitats, facilitant l'accés als recursos de l'entorn i garantint una convivència positiva a l'habitatge i la comunitat.

El projecte està basat en el treball en xarxa i  en la disponibilitat d'un habitatge social protegit.  Aquest ha de ser el punt de partida per iniciar o reprendre un itinerari formatiu amb l'objectiu final de la inserció laboral que garantirà l'autonomia. I en tot el procés l'equip, format per un educador social, un integrador social i un coordinador, donen el suport en la gestió de la documentació i en l'orientació als objectius personals.

El passat dia 10 de març, la secretària d'infància, adolescència i joventut, la Sra. Georgina Oliva, ha visitat el nou projecte, també van assistir a la visita la Sra. Mariama Sall, Regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030 de l'Ajuntament de Lleida, i d'altres membres del seu equip; i per part del DTASIF a Lleida va assistir el Sr. Vidal Vidal, director dels Serveis Territorials i el Sr. Jordi Castarlenas, del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per part de Sant Joan de Déu Terres de Lleida va estar present el nostre gerent, el Dr. Jaume Capdevila, acompanyat per l'equip de professionals del projecte.

La visita es va fer al primer pis del projecte, situat al carrer del Nord de Lleida, on hi viuen cincs joves. I en les pròximes setmanes hi haurà un segon pis, també de cinc places, per arribar a atendre els 10 joves que inicialment contempla el projecte a Lleida.