Presentació a Lleida de la publicació “Salut Mental i Discapacitat” a l’Hospital SJD de Lleida

Presentació a Lleida de la publicació  "Salut Mental i Discapacitat" a l'Hospital SJD de Lleida

Granés Fundació, Dincat i la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, amb la col·laboració de la Federació ALLEM, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Fundació ASPROS i Salut Mental Catalunya – Coordinadora Terres de Lleida han presentat la publicació "Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual" en un acte en format híbrid a la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Lleida. Una publicació que neix amb la voluntat d'eradicar el desconeixement que, encara avui dia, hi ha entorn els trastorns de salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual, un fet que porta a infradiagnòstics i tractaments poc adequats.

Aquest llibret, és el segon número de la col·lecció Diàlegs Granés, inclou el recull d'aportacions fetes a la 1a Jornada de Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual, que va tenir lloc el 14 de maig de 2021 i que va comptar amb la participació de professionals de la xarxa especialitzada en salut mental i discapacitat intel·lectual d'arreu del territori català.

Durant la jornada d'avui, que ha comptat amb 250 inscrits, tots ells professionals d'entitats del tercer sector, serveis socials, salut i educació, s'ha constatat que els problemes de salut mental en les persones amb discapacitat han estat històricament infradiagnosticats, tot i que diferents estudis indiquen que una de cada tres persones amb discapacitat pateixen algun tipus de problema de salut mental.

Totes les presentacions dels documents que s'han fet arreu del territori català, han comptat amb la participació de professionals de la xarxa especialitzada en salut mental i discapacitat intel·lectual del territori de Lleida i d'arreu de Catalunya. D'aquesta manera, la jornada ha esdevingut en un espai de trobada i formació per a professionals –entitats socials, serveis socials bàsics i especialitzats, metges d'atenció primària, especialitzada i hospitalària–, i pretén que, l'exposició dels coneixements, sigui útil per a millorar aquests suports i avançar en la diagnosi de la malaltia mental en les persones amb discapacitat intel·lectual.

En totes les presentacions, els professionals d'entitats del tercer sector, serveis socials, salut i educació, han constat que els problemes de salut mental en les persones amb discapacitat ha estat històricament infradiagnosticats, tot i que diferents estudis indiquen que una de cada tres persones amb discapacitat pateixen algun tipus de problema de salut mental.

En aquesta línia les dades que mostra l'estudi indiquen que fins a un 41% de persones amb discapacitat intel·lectual presenten trastorns psiquiàtrics, si s'exclouen problemes de conducta aquest percentatge es redueix al 28%, i si també s'exclou el trastorn de l'espectre autista la xifra se situa en un 22,4%. També cal tenir en compte que la prevalença de trastorns psiquiàtrics augmenta com més greu és el nivell de discapacitat intel·lectual.

La inauguració institucional de la jornada ha anat a càrrec de la Dra. Ester Castan, directora mèdica de Sant Joan de Déu Terres de Lleida i directora de l'Hospital SJD de Lleida; Gemma Parramon, presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental; Meritxell Draper, directora de l'Àrea Persones i Famílies de la Fundació Aspros; i Cleofé Campuzano, coordinadora d'Entitats de Salut Mental i Addiccions – Salut Mental Catalunya – Terres de Lleida.

La presentació d'aquest segon llibret de la Fundació Granés i la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental a Lleida, ha anat a càrrec d'Oscar Castan, psicòleg del Servei Especialitzat en Salut Mental en persones amb discapacitat intel·lectual (SESMDI) de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, en la seva exposició, ha destacat que "els estudis epidemiològics mostren prevalences diferents de trastorns psiquiàtrics en persones amb Discapacitat Intel·lectual. Aquests apunten que les persones amb Discapacitat intel·lectual pateixen trastorns psiquiàtrics amb més freqüència  en qualsevol etapa de la vida. El diagnòstic dual, dels trastorns mentals i la Discapacitat intel·lectual, és a dir, la coexistència d'ambdues patologies, sovint no ha estat reconeguda, quasi sempre infradiagnosticada i, conseqüentment, no tractada". També ha afegit que "és imprescindible treballar conjuntament professionals de diferents àmbits (salut, social i educatiu),  amb la transversalitat que precisen els suports a les persones amb Discapacitat intel·lectual. Això és clau per tal que cada una d'elles pugui assolir una vida el màxim d'autonomia possible dins la comunitat. Hem de treballar per l'assoliment real dels drets inclosos dins la Convenció de Drets de les persones amb Discapacitat intel·lectual de les Nacions Unides". Finalment, ha afegit que "seria molt interessant que els professionals de la salut mental tinguin dins del seu programa de formació un contacte amb la Discapacitat Intel·lectual".

Complementàriament, s'ha dut a terme la presentació del fulletó de Dincat "La salut mental és cosa de tothom", que ha estat a càrrec d'Israel Belchi, responsable del projecte de salut a Dincat. Aquesta publicació és un recull de consells i recomanacions per a professionals sanitaris, sobre què fer i com tractar a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de salut mental. Ha destacat que "tot i disposar d'una xarxa especialitzada a tot el territori català, i que és amb diferència la més completa de l'estat espanyol, encara hi ha un alt desconeixement entorn aquesta realitat. Els problemes de salut mental tenen una major prevalença en el col·lectiu en comparació amb la població general i, fins i tot, hi ha símptomes específics d'aquests problemes en les persones amb discapacitat intel·lectual. Tanmateix, encara, avui dia, es normalitzen molts d'aquests problemes  pel simple fet de tenir una discapacitat i, això, és un error".

Després de la presentació, hi ha hagut una taula d'experiències amb dues persones ateses, una a SJD Terres de Lleida i l'altra a la Fundació Aspros i el testimoni de la coordinadora d'Entitats de Salut Mental i Addiccions – Salut Mental Catalunya – Terres de Lleida. Dinamitzat per una persona atesa al SESMDI de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

Finalment, han clos l'acte Laura Masferrer, directora-gerent de Granés Fundació; Víctor Galmés,  director de Dincat; i Assumpta Fortuny, coordinadora de la Federació Allem, instant a seguir treballant conjuntament a totes les institucions, per poder avançar en els drets socials i la salut per a totes les persones.

Continguts de les publicacions:

El llibret de Granés Fundació recull les ponències, reflexions i aportacions en la matèria, així com els enllaços en format vídeo dels ponents que van intervenir a la jornada. 

El llibret inclou les ponències "La salut mental en les persones amb Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual (TDI): un procés d'atenció integral", "Model català d'atenció a

les persones amb TDI i trastorn mental i/o de conducta", "Salut en persones amb discapacitat intel·lectual, POMONA-ESP"; "Fenotips cognitius conductuals en persones amb DI"; "Catatonia

i discapacitat intel·lectual"; "La malaltia mental en el TDI: trastorns psicòtics i trastorns afectius"; i "La malaltia mental en el Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual: conductes repetitives".

El fulletó "La salut mental és cosa de tothom", l'ha elaborat Dincat en col·laboració amb l'IAS titulada "La salut mental és cosa de tothom" i recull un seguit de consells i recomanacions per a professionals sanitaris, sobre què fer i com tractar a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de salut mental.

Podeu trobar aquests materials a:

Materials del projecte de Salut. DINCAT

https://www.dincat.cat/materials-del-projecte-de-salut/

Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual. Granés Fundació

https://granesfundacio.org/salut-mental-i-discapacitat-intellectual/