L’àrea de Formació i integració juvenil aconsegueix la certificació en ISO 9001:2015

L'àrea de Formació i integració juvenil aconsegueix la certificació en ISO 9001:2015

Durant aquests últims anys, SJD Terres de Lleida s'ha vist immersa en un procés de canvis i de nous projectes  que progressivament es van consolidant i incorporant en el procés de certificació del sistema de qualitat.

Des de l'any 2018, Sant Joan de Déu Terres de Lleida disposa de la certificació del sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015 en els serveis de:

  • Centre d'Almacelles - Serveis assistencials i residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental en règim d'estada completa i centre de dia
  • Hospital de Lleida. Servei sanitari hospitalari per a adults amb problemes de salut mental. Serveis ambulatoris i hospital de dia salut mental infantil i juvenil.

Al mes de març de 2022, després d'un intens treball de lideratge per part de la coordinació de l'àrea formació integració juvenil i del departament de Qualitat de SJD Terres de Lleida, l'entitat certificadora LGAI Technological Center, SA (Applus+) va verificar la implementació del sistema de qualitat segons la norma ISO 9001:2015 al servei de Formació i Integració de l'àrea d'Integració Juvenil que es duu a terme al Centre d'Almacelles i al local de Bisbe Torres de la ciutat de Lleida, aconseguint així l'ampliació de la certificació del sistema de qualitat segons aquesta norma internacional.

Amb aquest nou pas, SJD Terres de Lleida consolida la certificació del sistema de qualitat i el seu compromís de treball enfocat a aconseguir un major grau de satisfacció de les persones ateses en base als següents principis:

  • Enfocament a la persona atesa per millorar el grau de satisfacció
  • Lideratge i motivació
  • Compromís de totes les persones de l'organització
  • Enfocament basat en processos i no departamentals
  • La millora contínua (planificar, fer, verificar el que s'ha realitzat i ajustar)
  • Presa de decisions basades en l'evidència (dades registrades, indicadors ...)
  • Gestió de les relacions amb els proveïdors i altres parts interessades

Seguirem treballant amb aquests objectius. Gràcies a tots per fer-ho possible.