Trasllat de la Llar residència de salut mental a l'Acadèmia Mariana

Trasllat de la Llar residència de salut mental a l'Acadèmia Mariana

El passat dilluns 27 de Març els residents de la Llar Residència de Salut Mental del Centre d'Almacelles, s'han traslladat a les noves instal·lacions de l'Acadèmia Mariana.

Al novembre del 2016, El Bisbat de Lleida i Sant Joan de Déu Terres de Lleida, van formalitzar  un acord de col·laboració per a ubicar la llar-residència de salut mental als espais residencials de la Casa de l'Església (Acadèmia Mariana).  Aquest conveni té una vigència de 15 anys.

Les instal·lacions estan preparades per a donar servei a 30 persones, i es planteja com un servei social obert especialitzat d'acolliment residencial substitutiu de la pròpia llar, temporal o permanent, per atendre a persones amb necessitats vinculades a la salut mental. L'objectiu és facilitar a la persona un entorn adequat i adaptat als requeriments d'assistència i suport, a l'hora que es potencia la seva autonomia personal i social i la seva integració a la vida comunitària.
L'habitatge ha de garantir unes condicions que possibilitin la recuperació de l'autonomia, l'autocura, el restabliment de vincles emocionals amb altres persones, les relacions familiars i afavoreixi un projecte vital en les diferents àrees i necessitats d'una persona: relacional, l'oci i el laboral.

El proper dimarts 4 d'Abril tindrà lloc l'cte d'inauguració de la llar.