Sant Joan de Déu

Sant Joan de Déu, presencia al món

Sant Joan de Déu Terres de Lleida pertany a la Província Sant Joan de Déu d'Espanya de l'Orde Hospitalari, una institució sense afany de lucre que pertany a l'església catòlica i es dedica a l'atenció sanitària, sociosanitària, social, docent i de recerca a través de diversos dispositius, entre els que s'inclouen hospitals, centres de salut mental, centres per a persones amb discapacitat, per a persones grans i per a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

L'Orde Hospitalari sosté un model d'atenció integral centrat en la persona assistida i en el seu entorn social i familiar, adaptat als reptes de la societat actual, amb els objectius de promocionar i millorar la salut de les persones i la seva qualitat de vida sense distinció per qüestió de gènere, creences o origen, i per a crear una societat més justa i solidària.

A Espanya, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu compta amb una xarxa de 80 centres sanitaris, socials, sociosanitaris, docents i de recerca que atenen quasi a un milió de persones a l'any. Està integrada per 180 Germans, 15.000 professionals, quasi 3.500 voluntaris i nombrosos donants i benefactors.

Al món, l'Orde Hospitalari està present en 52 països amb 405 centres i fundacions socials, sanitaries, docents i de recerca al món, realitzant més de 35.000.000 atencions a l'any. Aquesta tasca és possible gràcies a la implicació de 1.012 Germans, 65.000 professionals i 23.500 voluntaris/es.

Més informació: http://www.sjd.es