Integració Juvenil

En el mes de març del 2018 la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TASIF)  i Sant Joan de Déu Terres de Lleida arriben a un acord per posar en funcionament un recurs d’atenció a joves migrats sols. Es tracta d’una emergència social, perquè el nombre de joves migrats sols que arriben a Catalunya ha crescut exponencialment des del 2016. I Sant Joan de Déu, fidel a la seva missió, accepta l’encàrrec.

En el mes d’abril del 2018 es posa en funcionament al Centre d’Almacelles el primer recurs, un Centre de 1a Acollida i Atenció Integral. A continuació, en el mes d’octubre del mateix any, s’obre el Centre de Protecció d’Emergències, també al Centre d’Almacelles.

El Centre d’Emergències té la funció de ser la via d’entrada al sistema de protecció i és el de referència per la província de Lleida. 
Aleshores es planteja la necessitat d’incrementar els recursos de transició a l’autonomia, per la qual cosa en el mes de maig del 2019, entra en funcionament el Servei del Pis Assistit per a joves de 16 a 18 anys, amb 8 places. A l'octubre de 2019 s’incrementen les places de pisos d’autonomia fins a les 40 places, ubicades totes a la ciutat de Lleida.

Actualment, atenem a més de cent joves migrats sols a qui els prestem els següents serveis:

 

  Centre de Protecció d’Emergències
  Centre de Protecció d’Emergències

  Data obertura: Octubre 2018

  Places: 30

  A qui va dirigit:

  • Joves de sexe masculí, d’edat compresa entre els 14 i els 18 anys, principalment del Marroc, però també d’altres països del Magreb i de l’Àfrica subsahariana. 
  • Es tracta de joves que han abandonat els seus països d’origen perquè tenen expectatives de millorar la seva situació socioeconòmica, sovint incentivades per la seva família; perquè fugen de situacions de persecució o situacions polítiques complicades o, en alguns casos, per un impuls d’aventura que els porta a cercar uns països europeus idealitzats.

   

  Objectius:

  • Fer l’acollida al sistema de protecció en un entorn residencial, on es disposa d’equips multidisciplinaris, en espera de plaça en un centre de 1a Acollida del territori.
  • Garantir la cobertura de les primeres necessitats dels joves (allotjament, higiene, alimentació, vestimenta).
  • Primera atenció integral: revisió mèdica inicial, suport psicològic i introducció a l’alfabetització i el coneixement de l’entorn cultural. Anàlisi de la situació personal, relacions familiars i projecte de vida / itinerari migratori. Exploració de la situació jurídica i suport professional.
  Centre de Primera Acollida i Atenció Integral
  Centre de Primera Acollida i Atenció Integral

  Data obertura: Abril 2018

  Places: 70

  A qui va dirigit:

  • Perfil: joves de sexe masculí, d’edat compresa entre els 14 i els 18 anys, principalment del Marroc, però també d’altres països del Magreb i de l’Àfrica subsahariana.
  • Es tracta de joves que han abandonat els seus països d’origen perquè tenen expectatives de millorar la seva situació socioeconòmica, sovint incentivades per la seva família; perquè fugen de situacions de persecució o situacions polítiques complicades o, en alguns casos, per un impuls d’aventura que els porta a cercar uns països europeus idealitzats.
  • La majoria de joves atesos en aquest recurs són derivats del Servei de Protecció d’Emergències o bé d’altres centres de 1a Acollida de Catalunya.

   

  Objectius:

  • La principal funció d’aquest recurs és donar protecció als joves, garantint la cobertura de les seves necessitats bàsiques i de salut.
  • Contacte i seguiment amb la família nuclear en el país d’origen i, si és possible, amb familiars referents en el territori d’acollida.
  • L’orientació i la formació, per poder assolir una integració real en la societat d’acollida. Els joves tenen uns itineraris individualitzats, adaptats a la seva formació prèvia, les seves competències i els seus interessos. Aquí té un paper fonamental l’alfabetització, ja que el coneixement de la llengua és l’eina bàsica per aprofitar les oportunitats formatives i l’accés al món laboral.
  • Gestió de la seva documentació per assolir el NIE que els permetrà accedir a una formació reglada i a un permís de treball.
  Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys
  Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys

  Data obertura: Maig 2019

  Places: 8

  A qui va dirigit:

   Joves de 16 a 18 anys amb mesura d’acolliment simple en institució, per qui es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu per assolir la majoria d’edat amb la capacitat suficient per obtenir la integració social.

   

  Objectius:

  • Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar. 
  • Potenciar les habilitats i competències necessàries per assolir l’autonomia, incloent-hi el coneixement dels recursos comunitaris de l’entorn.
  • Preparar el desinternament dels joves atesos de forma gradual i progressiva. 
  Pis per a joves vinculats a programes d'inserció laboral
  Pis per a joves vinculats a programes d'inserció laboral

  Data obertura: Octubre 2019

  Places: 32 (6 pisos idependents)

  A qui va dirigit:

   Joves de 16 a 18 anys tutelats per l'Administració i joves de 18 a 20 anys extutelats.

  Objectius:

  • Donar resposta a situacions i necessitats assistencials, educatives i laborals que requereixen una especialització tècnica en la inserció laboral dels joves tutelats i extutelats.
  • Preparació per un itinerari d'integració social. Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció laboral, fent especial èmfasi en la formacióprofessional.