Presentació pòster a la VI Jornada de Psicopatia

Presentació pòster a la VI Jornada de Psicopatia

L'equip de professionals de l'Equip Guia, del Programa d'Abordatge Integral de Casos de Salut Mental i Addiccions d'Elevada Complexitat (PAICSAMAEC), de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, van presentar un pòster a la VI Jornada de Psicopatia organitzada conjuntament per Sant Joan de Déu Terres de Lleida i Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

Els equips guia, estan formats per professionals de Salut Mental (psiquiatres, psicòlegs clínics, infermeres, educadores socials i treballadors socials) distribuïts per tot el territori i que se centren en l'actuació comunitària, intensiva i de proximitat en casos d'elevada complexitat. Generalment, joves d'entre 12 i 25 anys amb un diagnòstic de trastorns de conducta o trastorns relacionats amb el consum de substàncies, sense projecte vital i amb dificultats a nivell de maneig ambulatori.

El pòster que van presentar a la jornada estava enfocat en el funcionament dels Equips de Guia i amb la valoració del seu primer any de funcionament. L'accés a l'equip de guia es realitza a través de la derivació des d'un centre del territori, el cas ha de passar per l'avaluació d'una Comissió Tècnica Operativa (CTO) i en cas de ser acceptat s'inicia el contacte amb el derivador, l'usuari i la família. El seu àmbit d'actuació va d'entre els sis i vint-i-quatre mesos i s'elabora un pla individualitzat conjuntament amb l'usuari i la família per afavorir la inserció comunitària.

Després d'un any en funcionament, s'han intervingut un total de 25 joves i adolescents, dels quals 11 presenten com a diagnòstic principal un Trastorn de Conducta moderat-greu segons el criteri DSM-5.