Memòria d’Activitat 2021 del SAER

Memòria d'Activitat 2021 del SAER

A la memòria hi destaca la millora en la presència del servei a les diverses àrees assistencials de SJD Terres de Lleida, en què l'atenció directa coordinada dins el treball en els diversos equips es consolida com a pilar fonamental. La comprensió de la mirada bio-psico-socio-espiritual pròpia de la visió antropològica de Sant Joan de Déu es va estenent a poc a poc, a mesura que es pren consciència de la importància d'acompanyar les persones de manera integral.

També s'hi pot veure com el servei s'ha anat estructurant creant mecanismes de treball intern i en equip, i en relació amb els àmbits transversals. Hi destaca especialment l'espai formatiu, en què s'ha desenvolupat un pla propi per tal d'oferir, des de la mirada de l'espiritualitat, espais de creixement personal i sessions de formació especialitzada.

Més enllà de la realitat pròpia del centre, el SAER ha participat activament en les diverses trobades de SAER provincial, en les quals es va definint l'acció de tots els SAER a partir d'anar estructurant el model d'atenció i creixent en la consciència de formar part de la gran família hospitalària que és Sant Joan de Déu a nivell mundial.

Durant el 2021, el SAER ha fet més de 1.200 intervencions, atenent la dimensió espiritual i/o religiosa de manera individual a 132 persones i oferint 270 activitats en grup.

Podeu consultar la memòria 2021 MEMORIA SAER 2021.pdf.