Les unitats de salut mental de l’Hospital de SJD de Lleida inicien la 3a edició del grup de psicoteràpia per a familiars de pacients amb trastorn mental sever

Les unitats de salut mental de l'Hospital de SJD de Lleida inicien la 3a edició del grup de psicoteràpia per a familiars de pacients amb trastorn mental sever

El passat mes d'octubre es va reiniciar el grup de psicoteràpia per a familiars de pacients amb trastorn mental sever (TMS), liderat per les professionals de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Carmen Medrano, psicòloga clínica de la Unitat de Subaguts i UNDACE i Isabel Almacelles, treballadora social de la Unitat de Subaguts de l'Hospital SJD de Lleida i Natàlia Méndez, coordinadora del servei d'Atenció Espiritual i Religiosa de SJDTLL, qui exerceix el paper d'observadora grupal gestionant l'estructura, la funcionalitat i les interaccions dels membres de el grup.

L'objectiu principal d'aquestes reunions és donar el suport emocional i promoure un espai grupal d'introspecció que permeti transformar les vivències personals en competències i estratègies d'afrontament.

Actualment, sabem que els problemes de salut mental repercuteixen en el funcionament del sistema familiar, afectant la qualitat de vida de cada un dels seus membres.

El model de rehabilitació psicosocial defensa un abordatge multidisciplinari en el qual es descriu la necessitat d'incloure a la família com un agent terapèutic del canvi, tenint en compte que les famílies són la cara oculta de la malaltia i presenten necessitats específiques com la contenció emocional, la gestió del paper del cuidador i de l'estrès, la dotació de recursos sobre com reaccionar davant la simptomatologia del pacient i l'ajuda en la recerca de solucions davant els problemes de la vida diària.