Hipoteràpia a SJDTLL

Hipoteràpia a SJDTLL

Des del 2010 que s'està duent a terme el projecte basat en la hipoteràpia per a persones amb discapacitat intel·lectual al Centre d'Almacelles. L'activitat la duu a terme la fisioterapeuta del Centre d'Almacelles , Belen Baltasar.

El projecte consisteix en un programa de sessions d'hipoteràpia per a persones afectades de discapacitat Intel·lectual greu, en edats compreses entre els 30 i 65 anys, amb alguna discapacitat física, sensorial i/o mental.

La durada de les sessions és de quatre hores per setmana per a un grup d'unes 11 persones, durant deu mesos.

La finalitat se centra en la millora de la qualitat de vida de les persones que assisteixen, proporcionant-los una activitat complementària a les sessions de fisioteràpia que realitzen al centre.

Els beneficis de l'activitat que s'estan observant són els següents:

  • - millora del control motor (tronc, pelvis...) 

- millora la flexibilitat muscular

- reducció de l'espasticitat

- proporciona coneixements sobre la cura dels cavalls

- contribuir al desenvolupament d'aspectes neuropsicològics

- millora l'esquema corporal

- millora l'autoestima i la seva qualitat de vida, ja que alguns dels participants necessiten una cadira de rodes pels seus desplaçaments diaris.

- facilita l'adhesió al tractament, ja que a través d'un ambient a l'aire lliure i a través del joc, es treballen tots els aspectes anteriors

La Hipoteràpia es tracta d'una alternativa terapèutica que aprofita el moviment que ofereix el cavall per tractar diferents tipus de patologies, on la fisioterapeuta orienta al pacient en totes les facetes del tractament durant la planificació de les sessions, des de la presa de contacte, els exercicis a desenvolupar sobre el cavall , objectius a aconseguir i el seguiment i finalment la valoració de les sessions.

 La seqüència de les sessions consisteix en una primera presa de contacte i aproximació al cavall, raspallat, reconeixement de les parts del cavall, posada a punt, seguidament acompanyament de les persones a la rampa adaptada per pujar al cavall, ajuda en el trasllat i pujar al cavall, realització de la sessió amb la proposta de diferents objectius a seguir i finalment baixada del cavall, i comiat.

Alhora es fomenta la inclusió, organitzant alguna sessió a l'hípica, on es desplacen per aconseguir una major aproximació en relació als cavalls, on alhora es proposen activitats a realitzar, es registren les sessions, es realitza un muntatge audiovisual i finalment es fa entrega de diplomes als participants.