Projectes rehabilitadors a les unitats de Salut mental de l’Hospital de Lleida

 

Projectes rehabilitadors a les unitats de Salut mental de l'Hospital de Lleida

Durant l'any 2018 s'han realitzat diferents projectes a les unitats d'Hospitalització de Salut Mental Adults. Cada uns d'aquests projectes amb unes finalitats específiques:

Hort: Amb aquest taller es treballa potenciar la qualitat de vida de les persones ateses a les unitats de salut mental mitjançant l'ús de l'horticultura, tenint en compte que aquesta esdevé una activitat on es treballen les diferents àrees de la persona amb el focus a la significativitat de la tasca en un entorn natural.

Vivenciació musical: Actualment es treballa amb el mètode Dalcroze i altres tècniques musicals. En concret el mètode Dalcroze té uns principis bàsics que són el SENTIR - VIURE - ANALITZAR empra la MÚSICA, el COS i la COORDINACIÓ a través de llenguatge verbal i no verbal, desenvolupa les aptituds auditives i motores, la memòria i la concentració, la sensibilitat i l'espontaneïtat, estimula la creativitat i la imaginació, treballa la relació música-individu i la socialització.

Multipercusió: Els tallers de multipercusió es realitzen en la comunitat, en les instal·lacions de l'Orfeó de Lleida. Actualment el grup que participa treballa les habilitats comunitàries per a poder arribar a les instal·lacions amb l'acompanyament d'un voluntari de Sant Joan de Déu Terres de Lleida on treballen amb diferents instruments del centre.

Mitjançant aquest taller es vol fomentar la participació de les persones ateses en activitats dins de la comunitat. Com donar opció a participar en una activitat de caràcter transversal i lúdic-musical.

Granja i equitació: Es confereix a través de dos espais complementaris d'adquisició competencial, dissenyats i portats a la pràctica per professionals especialitzats, que els usuaris participen de contextos alternatius a l'aire lliure, en zona rural, fet que els permet sortir de la seva zona de confort de forma cuidada i acompanyada, afavorint així la ruptura de certes rutines i rigideses, alhora que redescobreixen habilitats i motivacions que els ajudes a redefinir la percepció que tenen de si mateixos i dels companys del grup amb els quals comparteixen l'activitat.

Cadascun dels anteriors projectes han estat elaborats i planificats per l'equip interdisciplinari de Salut Mental Adults, per tal d'aconseguir una correcta rehabilitació i integració a la comunitat de les persones que s'atenen.

Aquests 4 projectes han estat finançats per l'Obra Social Sant Joan de Déu. I el trasllat els ha realitzat l'empresa d'Autocars Luis Lax de manera gratuïta.