Defensa Tesis Doctoral

 

Defensa Tesis Doctoral

El passat dijous 29 de Gener la Doctoranda Ester Mora Clarmaunt va fer la lectura i defensa de la seva Tesi Doctoral titulada " Neuropsicologia i Factors Neurobiològics en el Trastorn Bipolar" davant del Tribunal a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina de Lleida.

Els directors de la Tesi han estat Dra. Maria Mur Laín i el Professor Eduard Vieta Pascual.

La Dra. Ester Mora ha obtingut la qualificació d'Excel·lent a la tesi presentada.

 

L’objectiu d’aquesta tesi és examinar com determinats factors neurobiològics influeixen en la disfunció cognitiva dels pacients amb trastorn bipolar eutímics. S’estudiarà a nivell longitudinal l’evolució de la cognició en la mostra i també en el subgrup de pacients excel·lents responedors a liti (ERL). S’avaluarà el rol de l’obesitat en l’evolució de la cognició. S’ampliarà la mostra afegint pacients maníacs per també estudiar el paper de les neurotrofines i de marcadors inflamatoris i d’estrès oxidatiu en les variables clíniques i en la disfunció cognitiva.

 

La tesi està formada per 4 articles. El primer article és un estudi longitudinal d’una mostra de pacients amb trastorn bipolar eutímics aparellada amb controls sans (n=54) on s’analitzen variables clíniques, cognitives i funcionals en un període de seguiment de 6 anys. El segon article també és un estudi longitudinal a 6 anys de la cognició en el qual s’estudia una submostra d’excel·lents responedors a liti (n=20). En el tercer article s’estudia l’impacte de l’índex de massa corporal (IMC) sobre la cognició a nivell transversal i longitudinal (n=121). El quart article és un estudi transversal en el qual s’inclouen a la mostra anterior pacients en fase maníaca (n total=133) i s’analitzen variables clíniques i cognitives amb els nivells de biomarcadors perifèrics. 

 

Tots els companys de SJD Terres de Lleida ens unim a les felicitacions. Enhorabona Doctoranda.