Recerca

Unitat de Formació Docència i Recerca de Sant Joan de Déu Terres de Lleida (UFDiR)

Des de la Unitat de Formació, Docència i Recerca de Sant Joan de Déu Terres de Lleida (UFDiR) es vol impulsar i potenciar també la Recerca, en ser aquesta una eina imprescindible en la construcció del coneixement i la innovació, i un pilar fonamental del desenvolupament.

La nostra Institució vol promoure la recerca entre els nostres professionals i donar-los-hi el suport que necessitin perquè puguin dur a terme les seves iniciatives, amb l’objectiu que posteriorment aquestes, revertiran en la millora assistencial de la institució.

És per això que s’ha creat un Comitè de Recerca, format per professionals de la Institució, que treballen en l'elaboració de les línies de la Recerca. Sant Joan de Déu Terres de Lleida, forma part de la Fundació per a la Recerca de Sant Joan de Déu (organisme encarregat de facilitar la gestió i avaluació dels projectes de Recerca dels Centres de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu).

A més, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, juntament amb Sant Joan de Déu Research Foundation i l'IRB Lleida (Institut de Recerca Biomèdica de Lleida), estan elaborant un nou conveni molt més ampli a l'anterior. Amb la signatura d’aquest conveni, es vol impulsar conjuntament, noves línies de Recerca en l’àmbit psico-social i biomèdic amb vulnerabilitat social, com poden ser la qualitat de vida, la rehabilitació, la reeducació, la integració comunitària, l’envelliment en Discapacitat Intel·lectual, el deteriorament cognitiu...