Projecte Trueke

Projecte Trueke

 El projecte "Trueke" s'emmarca en els programes d'aprenentatge i servei. Es va iniciar fa uns deu anys, amb el pas del temps, s'ha anat consolidant, en funció de les necessitats i inquietuds avaluades d'aquests anys. Es plantegen uns objectius, a nivell interdisciplinari, per després desenvolupar sessions conjuntes, encaminades a enriquir-nos del procés compartit.

L'objectiu d'aquest projecte se centra en desenvolupar accions d'intercanvi d'experiències, pensaments, habilitats, debilitats, etc. que siguin de qualitat, entre alumnes adolescents que cursen l'ESO a l'Institut d'Almacelles i persones adultes amb discapacitat intel·lectual a Sant Joan de Déu Terres de Lleida – Centre d'Almacelles.

S'enriqueixen dos col·lectius de persones: Alumnes de 3r - 4t de l'ESO, de l'Institut IES Canigó d'Almacelles i vuit persones ateses al Centre d'Almacelles, juntament amb el suport de diferents professionals tècnics, atenció directa i voluntaris que s'encarreguen de conduir les sessions.

La metodologia respon al fet de posar en comú diferències personals, vivències, debilitats i fortaleses d'un grup de persones de diferents generacions. Utilitzant les seves forces i mirades per descobrir-se en si mateixos i poder créixer en l'àmbit personal, social i transcendental.

Els aprenentatges que s'adquireixen a través d'aquest projecte, encaixen en l'adquisició de la competència social i ciutadana. Aquesta competència pretén que l'alumnat comprengui la realitat social en què viu, cooperi, convisqui i exerciti de forma activa la ciutadania democràtica en una societat plural.

Es tracta d'oferir recursos que motivin cap a la recerca conjunta de fites en comú, caracteritzades pel respecte de la relació diferenciada, que normalitzin i, per tant, siguin incloents. A mesura que participem de les sessions conduïdes pels professionals, la relació es va fent més estreta enriquint-nos de tot el que vivim i experimentem.

Després d'un temps d'aturada, des de l'octubre del 2022 fins al febrer de 2023, tornem amb molta espenta i il·lusió amb el projecte.  Aquesta edició amb una estructura interdisciplinar, en la que participem diferents professionals en l'acompanyament de les sessions: psicòleg, coordinadora voluntariat, educador social, personal d'atenció directa, voluntaris, professor d'ètica-valors, etc. 

El primer trimestre vam iniciar-nos amb la presentació d'Educa SJD, vam participar de diferents tallers d'apropament i coneixement d'un mateix, de l'altre i l'entorn proper. Exemples han estat els següents: Sessions de Mindfulness, creació artística amb un mural commemorant el dia internacional de la Discapacitat, d'acompanyament espiritual, debats on es representa en formar d'article la reflexió conjunta a la revista entretots.com, posteriorment elaborem al Centre.

Per altra banda, s'han realitzat accions a la comunitat amb la participació en el museu d'Arquitectura d'urbanisme Mas Dordal, gaudint d'una visita comentada i vivencial.  També ens hem representat a la manifestació en defensa de la violència de gènere.