Els vuit participants en el projecte Brigada Jove reben els seus certificats.

Els vuit participants en el projecte Brigada Jove reben els seus certificats.

El paer en cap, Miquel Pueyo, acompanyat del regidor de Joventut, Ignasi Amor, i del regidor d'Ocupació, David Melé, ha presidit el lliurament dels certificats als vuit participants en el projecte Brigada Jove.

L'Ajuntament de Lleida va posar en marxa la Brigada Jove, un programa de formació i treball a mida impulsat pel Departament de Joventut en col·laboració amb l'Institut Municipal d'Ocupació i l'Empresa Municipal d'Urbanisme. L'alcalde ha posat de relleu que "amb aquesta iniciativa els joves, alhora que aprenen, realitzen un servei en benefici de la comunitat, realitzant petites accions de reparacions d'equipaments municipals a l'aire lliure o manteniment d'habitatges d'ús social".

La Brigada Jove es va posar en marxa l'any 2020 com un projecte pilot amb l'objectiu que generés primeres experiències i oportunitats laborals per a l'emancipació dels joves. "La bona acollida i el bon resultat del projecte ha fet que es continuï apostant pel projecte, fent-lo créixer i reconeixent la formació a través d'una certificació de l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí", ha explicat el paer en cap.

La Brigada Jove és una primera experiència formativa i laboral, adreçada als joves que es troben vinculats al Departament d'Inclusió i al Departament de Joventut de l'Ajuntament de Lleida. Es realitzen diversos tallers prelaborals de feines de paleta, fusteria, pintura i electricitat, en col·laboració amb l'Institut Municipal d'Ocupació. Aquesta primera experiència es valora molt positivament, tant per l'impacte en els joves participants com en la ciutat. Emprant la metodologia APS (Aprenentatge Servei), els joves reben aquestes formacions, assolint uns aprenentatges i posteriorment traslladant-los en el manteniment d'equipaments municipals a l'espai públic. Així, doncs, es dona visibilitat a la tasca dels joves, mitigant l'impacte d'estereotips al voltant d'aquests col·lectius.

Aquesta iniciativa fa una aposta per dur a terme una formació i treball adreçat a joves en situació d'especial vulnerabilitat que presenten dificultats per accedir al món laboral atesa la seva situació legal. Es realitza una prospecció de sectors de treball i nínxols de feina que esdevinguin escenaris potencials que afavoreixin la inserció laboral de la gent jove. Es prioritzen les formacions associades a activitats econòmiques alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: manteniment i restauració d'edificis, energies verdes, producció ecològica, entre d'altres.

El projecte té l'objectiu de formar als i les joves en diferents oficis clàssics que afavoreixen la seva polivalència i versatilitat laboral. Els joves reben un acompanyament educatiu per part dels professionals de Joventut que s'encarreguen de realitzar una prospecció a empreses per la realització de les pràctiques laborals i realitzen accions d'intermediació laboral.

Els destinataris d'aquest projecte són joves entre 18 i 30 anys amb dificultats per accedir a l'oferta formativa i professionalitzadora de la ciutat. El curs ha constat d'un mòdul formatiu de 144 hores, un mòdul de PRL de 8 hores, un mòdul de competències transversals de 9 hores, un mòdul de 12 h de recerca de feina i 100 hores de pràctiques laborals.

Sis dels vuit participants al projecte són persones ateses al Projecte sostre 360º, gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida.