Realitat Virtual amb fisioteràpia a SJDTLL

 

Realitat Virtual amb fisioteràpia a SJDTLL

Des de l'any 2018, que persones ateses a SJD Terres de Lleida – Centre d'Almacelles, es beneficien d'aquesta activitat del projecte de realitat virtual (RV) en l'àmbit de la fisioteràpia, a través d'una  plataforma software de rehabilitació virtual dissenyada específicament per rehabilitar aspectes físics en un entorn assistencial. Obra Social Sant Joan de Déu va finançar el projecte i actualment el centre es fa càrrec del manteniment anual d'aquest software.

Aquesta plataforma, a través d'escenaris  personalitzats, en un format en què la persona atesa obté experiències similars a activitats i esdeveniments que succeeixen en la vida real, proporcionant un aprenentatge motor en les tres dimensions de l'espai, corresponent al moviment que es realitza al món real.

La RV té tres elements claus que intervenen en l'aprenentatge motor:

Repetició. La plasticitat és dependent de la pràctica. La repetició millora l'aprenentatge d'habilitats motores i funcionals.

Feedback sensorial.  Els entorns virtuals proporcionen una massiva i intensa estimulació sensoriomotriu, necessària per induir una reorganització cerebral

Motivació del subjecte. Es fa possible enfocar les diferents activitats que conformen la teràpia del subjecte d'una manera amena i atractiva

A través de  la gamificació permet que la rehabilitació sigui més divertida, d'aquesta manera, aconseguim estimular i mantenir motivades a les persones, amb diferents  nivells de dificultat, gràfics atractius, puntuació dels exercicis,.. i els fa percebre la rehabilitació com més divertida, amb un component lúdic i de superació, senzill i  de maneig intuïtiu, vàlid per a diferents graus de discapacitat, i apte per ús amb cadires de rodes, i  no com una pesada obligació.

Durant cada sessió, es monitoritzen els exercicis realitzats, es  comprova el grau i la qualitat d'execució dels mateixos i es generen informes automàtics, d'aquesta manera,  podem  comprovar la seva evolució de forma objectiva al llarg del procés de rehabilitació, fent un seguiment objectiu de l'evolució de cada persona, recollint  informació sobre el nombre d'encerts aconseguits, temps de resposta, resultats totals, dificultat exigida, etc. 

Gràcies a la supervisió de la tasca realitzada pel pacient i a la recollida de dades clíniques es pot obtenir un seguiment molt detallat de l'evolució del pacient. Aquesta informació ofereix molts avantatges pel fisioterapeuta, que obté dades clíniques de qualitat que faciliten la gestió dels seus pacients d'acord amb la seva evolució.