Visita Canònica General

Visita Canònica General

Des del 16 de gener al 3 març de 2023 està tenint lloc la Visita Canònica General a la Província Sant Joan de Déu Espanya per part del Superior General de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu: el Germà Jesús Etayo, que acompanyarà en qualitat de visitants els dos germans que formen part del consell general: el Germà Joaquim Erra i el Germà José Augusto Gaspar.

Aquests, a la vegada, comptaran amb tres germans que faran de secretaris de la Visita Canònica General, i que són el Gmà. Ramón Castejón (acompanyarà al Gmà. Jesus Etayo), el Germà Miguel Martín (acompanyarà al Germà Joaquim Erra) i el Gmà. Ángel López (acompanyarà al Gmà. Augusto Gaspar).

L'objectiu principal d'aquesta ronda de trobades pel territori consisteix a acompanyar la vida de l'Orde en els llocs on es desenvolupa la missió hospitalària: conèixer de primera mà la realitat dels centres i comunitats, valorar i il·luminar la realitat de cadascun d'ells, i animar i projectar el seu futur seguint el carisma de Sant Joan de Déu.

La Visita Canònica va tenir lloc a Sant Joan de Déu Terres de Lleida el 15 i 16 de febrer. Van realitzar la visita: el Germà Joaquim Erra, 1r Conseller General; el Germà José Luis Fonseca, 1r conseller de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Espanya; i el Germà Miguel Martin, en qualitat de secretari.

La visita va començar amb una Eucaristia de benvinguda a la capella del centre d'Almacelles adreçada a persones ateses, professionals i voluntaris. Seguidament, es va visitar el Centre d'Acolliment i el Servei d'Acollida i atenció integral de Joves Migrats Sols del centre d'Almacelles, on van poder conèixer de primera mà la tasca que s'hi desenvolupa i van poder saludar els professionals i persones ateses del centre. La jornada va finalitzar amb la visita dels pisos pels joves vinculats al programa d'inserció laboral de Lleida i del projecte Pla Iglú, un projecte conjunt amb l'Ajuntament de Lleida, on els professionals que atenen a les persones usuàries pertanyen a Sant Joan de Déu Terres de Lleida

El segon dia de la Visita Canònica va començar amb reunions amb el Comitè de Direcció, Gestió, Comitè d'Ètica Assistencial, l'equip SAER i l'Equip de Solidaritat. La visita va continuar amb la visita de les unitats d'hospitalització de salut mental adults, el centre de salut mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), l'Hospital de Dia infantil i juvenil i el Servei especialitzat en salut mental i discapacitat intel·lectual (SESMDI) de l'Hospital Sant Joan de Déu de Lleida. Els van acompanyar en la visita, la Dra. Ester Castan, directora mèdica i directora de l'hospital SJD de Lleida, la Dra. Vanessa Pera, cap de l'àrea de salut menta infantil i juvenil i la Dra. Gemma Fabregat, cap de l'àrea de discapacitat intel·lectual. La visita va finalitzar amb l'acte de cloenda a la sala d'actes de l'Hospital.

La Visita Canònica General és un esdeveniment important per la Institució, ja que és la reafirmació de Roma en el territori per assegurar els Valors i l'Hospitalitat, així com revisar totes les accions fetes en el darrer sexenni. També afavoreix espais d'escolta, reflexió i diàleg del Govern General amb els Comitès de Direcció, els Equips de Pastoral, els Comitès d'Ètica, els col·laboradors, etc.