Cooperació Internacional

Cooperació Internacional

Juan Ciudad ONGD és una organització no governamental creada per l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu a Espanya l’any 1991. Treballa en l’àmbit sociosanitari des de la Cooperació Internacional per a un desenvolupament Humà Sostenible i la defensa dels Drets Humans, amb especial atenció al dret de la salut, promovent l’accés de totes les persones a serveis d’atenció sociosanitària

Las contraparts de l’ONGD són els hospitals i centres  sociosanitaris de l’ Orde de Sant Joan de Déu a països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.

Des de la seva creació el 1991, l'organització treballa proporcionar uns nivells dignes de salut i benestar social a poblacions en situació de vulnerabilitat en països empobrits, mitjançant la realització de projectes per al desenvolupament. 

Les àrees d’actuació són els projectes de cooperació per al desenvolupament, el recolzament logístic  humanitari, el voluntariat Internacional i  la sensibilització i educació per al desenvolupament (EpD).

 

 

Països amb presència de SJD

Països amb projectes actius, centres i Hospitals de SJD

 

 

Memòria 2022 JUAN CIUDAD


Contacte
www.juanciudad.org
nuria.farrec@sjd.es

 AGERMANAMENT

L'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu té centres a 52 països. Tots ells comparteixen la mateixa missió; atendre a les persones més vulnerables. Malauradament no tots compten amb els recursos necessaris per a fer-ho.

Per això, apostem pels agermanaments entre centres, per facilitar ajudes econòmiques, enviament de material, intercanvi de professionals i desenvolupament de tecnologia als centres dels països més pobres. Entenem la cooperació internacional com un intercanvi entre iguals, mutu i enriquidor per a tothom, que pretén fomentar el desenvolupament i aconseguir l'erradicació de la pobresa.

Des del 2015, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, està agermanat amb "l'Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios" de Cochabamba (Bolívia), amb l'objectiu de facilitar-los-hi recursos i intercanviar coneixement.

Un grup de professionals de SJDTLL va viatjar fins a Bolívia per conèixer la realitat de l'hospital i el seu entorn; metodologia de treball, entorn físic, situació econòmica, professionals i sobretot, la situació de les persones que atenen. Recentment, professionals i voluntaris de Sant Joan de Déu Terres de Lleida han viatjat fins a Cochabamba, per tal de fer voluntariat internacional al centre.