Cooperació Internacional

Cooperació Internacional
Agermanament

L'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu té centres a 55 països. Tots ells comparteixen la mateixa missió; atendre a les persones més vulnerables. Malauradament no tots compten amb els recursos necessaris per a fer-ho.

Per això, apostem pels agermanaments entre centres, per facilitar ajudes econòmiques, enviament de material, intercanvi de professionals i desenvolupament de tecnologia als centres dels països més pobres. Entenem la cooperació internacional com un intercanvi entre iguals, mutu i enriquidor per a tothom, que pretén fomentar el desenvolupament i aconseguir l'erradicació de la pobresa.

Des del 2015, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, està agermanat amb "l'Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios" de Cochabamba (Bolívia), amb l'objectiu de facilitar-los-hi recursos i intercanviar coneixement.

Un grup de professionals de SJDTLL va viatjar fins a Bolívia per conèixer la realitat de l'hospital i el seu entorn; metodologia de treball, entorn físic, situació econòmica, professionals i sobretot, la situació de les persones que atenen.

Juan Ciudad ONG
Juan Ciudad Ongd  Logo
Juan Ciudad Ongd

Juan Ciudad ONGD és una organització no governamental per al desenvolupament, promoguda pels Germans de Sant Joan de Déu.

Des de la seva creació el 1991, l'organització treballa per a fer possible la solidaritat entre els pobles, el canvi d'actituds personals i la transformació de les actuals estructures, per encaminar-nos cap a una distribució de béns i serveis més justa i humanitzadora.

L'àmbit d'actuació són els centres de l'Orde Hospitalari a l'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, amb projectes d'emergència, rehabilitació i desenvolupament, canalitzant recursos humans tècnics i econòmics i productes en espècie, obtinguts mitjançant subvenció d'organismes públics i entitats privades.

Contacte

Juan Ciudad ONGD
Herreros de Tejada, 3
28016 Madrid
T. 91 387 44 83
F. 91 458 34 95
juanciudad@juanciudad.org
www.juanciudad.org