Cooperació internacional

Cooperació internacional
Agermanament

L'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu té centres a 55 països. Tots ells comparteixen la mateixa missió d'atendre les persones més vulnerables, però no tots compten amb els recursos necessaris per a fer-ho.

Per això, apostem pels agermanaments entre centres, per facilitar ajudes econòmiques, enviament de material, intercanvi de professionals i desenvolupament de tecnologia als centres dels països més pobres. Entenem la cooperació internacional com un intercanvi entre iguals, mutu i enriquidor per a tothom, que pretén fomentar el desenvolupament i aconseguir l'eradicació de la pobresa.

Des del 2015, Sant Joan de Déu Terres de Lleida està agermanat amb "l'Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios" de Cochabamba (Bolívia), amb l'objectiu de facilitar-los recursos i intercanviar coneixement.

El passat mes de març, un grup de professionals va viatjar fins a Bolívia per conèixer la realitat de l'hospital i el seu entorn: metodologia de treball, entorn físic, situació econòmica, professionals i, sobretot la situació de les persones que atenen.

Juan Ciudad ONG
Juan Ciudad Ongd  Logo
Juan Ciudad Ongd

Juan Ciudad ONGD és una organització no governamental per al desenvolupament promoguda pels Germans de Sant Joan de Déu.

Des de la seva creació en 1991 treballa per fer possible la solidaritat entre els pobles, el canvi d'actituds personals i la transformació de les actuals estructures, per encaminar-nos cap a una distribució de béns i serveis més justa i humanitzadora.

Actua en els centres de l'Ordre Hospitalària a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, amb projectes d'emergència, rehabilitació i desenvolupament; canalitzant recursos humans tècnics i econòmics, i productes en espècie, obtinguts mitjançant subvenció d'organismes públics i entitats privades.

Contacte

Juan Ciudad ONGD
Herreros de Tejada, 3
28016 Madrid
T. 91 387 44 83
F. 91 458 34 95
juanciudad@juanciudad.org
www.juanciudad.org