Hospital SJD de Lleida - Salut Mental Infanto-Juvenil

Sant Joan de Déu Terres de Lleida presta serveis de salut mental pública concertada amb el CatSalut, adreçats a la població infanto juvenil de Lleida ciutat, seu central de tota la xarxa, i també té consultes perifèriques a altres poblacions de la província de Lleida.

Oferim una atenció integral al nen/a i adolescent i la seva família des d’un model bio-psico-social-espiritual. També ens ocupem de tasques de formació, docència i recerca per assolir un nivell òptim de la nostra pràctica clínica.

El nostre objectiu és garantir una xarxa d’atenció a la salut mental de qualitat, amb l’experiència i l’Hospitalitat com a marques d’identitat.

 

Hospital SJD de Lleida

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

CSMIJ, és un dispositiu sanitari d’atenció a la salut mental infanto juvenil, que forma part de la Xarxa Pública de Salut Mental de Catalunya. Els seus objectius són la prevenció, el diagnòstic i el tractament de nens i adolescents menors de 18 anys amb patologia mental. Considerem essencial donar suport a les famílies o tutors legals dels nostres pacients, així com assessorar els professionals de l’entorn comunitari del menor. D’aquesta manera, facilitem als nostres pacients la recuperació i assegurem el manteniment de la seva millora.

Desenvolupa programes específics, dissenya i implementa estratègies d’actuació innovadores en les patologies amb major prevalença tals com la Unitat de TDAH (transtorn per defècit d'atenció amb o sense hiperactivitat), Unitat de Trastorns de Conducta, Programa d’Adolescents, així com programes específics per pacients de major complexitat i cronicitat com els trastorns de l’espectre autista, trastorns psicòtics..., Programa d’Interconsulta amb Pediatria i d’altres especialitats de l’Hospital General.

Derivació

Cal el full de derivació del pediatre, metge de família o bé dels tècnics de la resta d’equips especialitzats.

Serveis que presta

 • Diagnòstics i assessorament
 • Tractaments
  • Psicoteràpia individual
  • Psicoteràpia de família
  • Psicoteràpia de grup
  • Psicofarmacologia
  • Infermeria
  • Suport a les famílies
  • Treball Social
  • Educació Social
  • Teràpia Ocupacional
  • Unitats especialitzades
  • Programes específics
  • Coordinació amb els altres serveis de la xarxa
  • Promoció i prevenció de la salut mental
Consultes perifèriques
Consultes perifèriques

És un desplegament d’especialistes del CSMIJ a altres poblacions de la província de Lleida per tal d’apropar el servei als usuaris.

Si bé la seu central del CSMIJ està ubicada a l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, oferim servei d’atenció a la salut mental de nens/es i adolescents menors de 18 anys a consultes perifèriques de Tàrrega, Mollerussa, Balaguer, El Pont de Suert, Tremp, Sort, La Seu d’Urgell i Vielha. La majoria d’aquestes consultes perifèriques de professionals del CSMIJ estan ubicades dins de les Àrees Bàsiques de Salut. D’aquesta manera facilitem l’accessibilitat dels nostres pacients i les seves famílies, a més que gràcies a la proximitat física facilitem la coordinació amb els pediatres i metges de família del nen/a o adolescent que està rebent atenció en salut mental.

 

Ubicació de les consultes

VielhaConsulta de VielhaResidència Sant Antoni C/ Espitau, 3 - 25530 VielhaPont de SuertConsulta de Pont de SuertCentre d’Atenció Primària C/ Canaleta, s/n - 25520 Pont de SuertSortConsulta de SortCentre d’Atenció Primària Camí de la Cabanera, 1 - 25560 SortLa Seu d’UrgellConsulta de La Seu d’UrgellC/ Joaquim Viola, 21 - 25230 La Seu d’Urgell TrempConsulta de Tremp Centre d’Atenció Primària C/ Francesc Macià, 14 - 25620 TrempBalaguerConsulta de Balaguer Centre d’Atenció Primària C/ Àngel Guimerà, 22 - 25600 BalaguerTàrregaConsulta de TàrregaCentre d’Atenció Primària C/ Salvador Espriu, s/n - 25300 TàrregaMollerussaConsulta de Mollerussa Centre d’Atenció Primària Ctra. Miralcamp, s/n - 25230 Mollerussa
Hospital de dia
Hospital de dia Infantil i Juvenil

És un dispositiu terapèutic d’atenció a la salut mental que ofereix tractament intensiu i multidisciplinari en règim d’hospitalització parcial a nens i nenes a partir dels 4 anys fins a adolescents menors de 18 anys, en els que el tractament ambulatori resulta insuficient. Té una capacitat de 30 places. 

 

Els programes d’hospital de dia eviten ingressos d’hospitalització completa als nostres pacients, el qual té una sèrie de clares avantatges:

 1. Els permet mantenir el contacte amb els seus familiars i entorn comunitari sense que pateixi ruptura biogràfica que impacti en el seu desenvolupament.
 2. Facilita una major implicació de la família i de l’escola en el tractament.
 3. Redueix considerablement el cost sanitari pel tipus d’ingrés en si, i per la millora de la trajectòria evolutiva dels nostres pacients, que fa que els evitem ingressos posteriors a altres dispositius sanitaris o socials.
   

Actualment l'hospital té 3 programes d’intervenció segons diagnòstic i/o grup d’edat:

 1. Programa d’Hospital de Dia d’Infants de 4 a 8 anys amb diagnòstic TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Dividim la intervenció en 2 grups diferents de pacients: un grup de nens i nenes de 4 a 6 anys i un grup de nens i nenes de 6 a 8 anys.
  Aquests grups es van crear per donar resposta a la continuïtat assistencial imprescindible als nens donats d’alta del CDIAP, i per les evidències científiques creixents que una intervenció intensiva i precoç dels nens i nenes TEA millora el seu pronòstic.
 2. Programa d’Hospital de Dia de prepúbers (de 6 a 12 anys).
 3. Programa d’Hospital de Dia d’Adolescents (de 12 a 18 anys).
   

 

Objectius

 • Observar, avaluar, diagnosticar i tractar els infants que presenten problemes de Salut Mental.
 • Modificar i contenir conductes problemàtiques.
 • Potenciar els punts forts dels/les nens/es com a eina per a minimitzar els dèficits i/o dificultats.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits saludables per augmentar la participació activa i millorar la qualitat de vida i el grau d’autonomia.
 • Afavorir les habilitats socials i comunicatives amb els altres.
 • Millorar les relacions familiars.
 • Facilitar estratègies i recursos saludables per afrontar el dia a dia en els diferents contexts habituals de desenvolupament del/a nen/a (família, escola...).
   

Serveis

 • Diagnòstic
 • Tractaments
 • Psicoteràpia individual
 • Psicoteràpia de família
 • Psicoteràpia de grup
 • Psicofarmacologia
 • Treball Social
 • Teràpia ocupacional
 • Suport educatiu
 • Infermeria
   
Guies per a gestionar el confinament dirigides a les famílies i adolescents
Estratègies per a Adolescents i les seves famílies
Estratègies per a Adolescents i les seves famílies

Quan va començar la crisi del Coronavirus, i al començar a contactar telemàticament amb els adolescents d'Hospital de Dia, tots coincidien que no sabien que fer a casa, que s'avorrien ... i va ser llavors quan a tot l'equip d'Hospital de Dia, se'ns va acudir crear un manual amb diferents estratègies i recursos que pot servir aquests dies de confinament per a fer la situació més suportable.

 

Eines per a nens amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
Eines per a nens amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)

Aquestes guies contenen eines i activitats per ajudar a gestionar millor el confinament a les famílies amb nens amb TEA.

Recomanacions per a nens amb TDAH
Recomanacions per a nens amb TDAH

Aquestes guies contenen eines i activitats per ajudar a gestionar millor el confinament a les famílies amb nens amb TDAH.

Recomanacions per a familiars amb Adolescents amb TCA
Recomanacions per a familiars amb Adolescents amb TCA

Aquesta guia conté eines i activitats per ajudar a gestionar millor el confinament a les famílies amb adolescents amb TCA.

SESM-DI
SESM-DI

L’equip de professionals del SESM-DI, ha elaborat un document per respondre algunes preguntes sobre el CORONAVIRUS.