Recerca

Unitat de Formació Docència i Recerca de Sant Joan de Déu Terres de Lleida (UFDiR)

Des de la Unitat de Formació Docència i Recerca de Sant Joan de Déu Terres de Lleida (UFDiR) es vol impulsar i potenciar també la recerca, al ser aquesta una eina imprescindible en la construcció del coneixement i la innovació, i un pilar fonamental del desenvolupament.

La nostra institució vol promoure la recerca entre els nostres professionals i donar-los-hi el suport que necessitin per tal de que puguin dur a terme les seves iniciatives, amb l’objectiu que posteriorment aquestes revertiran en la millora assistencial de la institució.

És per això que s’ha creat un Comitè de Recerca, format per professionals de la institució i estant treballant en l'elaboració d'unes línies clares de recerca.

Sant Joan de Déu Terres de Lleida, forma part de la Fundació per la Recerca de Sant Joan de Déu (organisme encarregat de facilitar la gestió i avualuació dels projectes de recerca dels Centres de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu).

A més, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, juntament amb Sant Joan de Déu Research Foundation i el IRB Lleida (Institut de Recerca Biomèdica de Lleida), estant elaborant un nou conveni molts més ampli a l'anterior. Amb la signatura d’aquest conveni és vol impulsar conjuntament, noves línies de recerca en l’àmbit psico-social i biomèdic amb vulnerabilitat social, com poden ser la qualitat de vida, la rehabilitació, la reeducació, la integració comunitària, l’envelliment en Discapacitat Intel·lectual, el deteriorament cognitiu...