Hospital SJD de Lleida - Salut Mental Adults

El Nou Hospital de Salut Mental Terres de Lleida, de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, treballa amb un model de rehabilitació psicosocial INCLUSIU, PROACTIU PERSONALITZAT I MULTIDISCIPLINARI.

Es desenvolupa des dels valors que configuren la identitat de Sant Joan de Déu i té com a base el treball en xarxa.

INCLUSIU: El procés terapèutic es dur a terme dins i des de la comunitat.

PROACTIU: Fomenta la integració de la persona atesa a la comunitat com a ésser social, empoderant-lo per tal d’assolir un projecte de vida digne.

PERSONALITZAT: El procés i pla terapèutic és individual, adaptat a les capacitats, habilitats, necessitats i expectatives de cada persona.

MULTIDISCIPLINARI: En el projecte treballem de forma coordinada un equip de professionals des de diverses vessants: psiquiatres, metges, psicòlegs, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, infermeres i auxiliars d’infermeria. Cada persona atesa té el seu equip de referència.

TREBALL EN XARXA: Permet la continuïtat i la coherència del procés terapèutic.

Actualment, l'Hospital de SJD de Lleida el formen la Unitat de Subaguts (40 places), la Unitat d'Alta Dependència Psiquiàtrica (60 places), la Unitat d'Atenció Psiquiàtrica Especialitzada, la UAPE (10 places), la UNDACE (15 places) i la Unitat Neuropsiquiatrica de Dany Cerebral. 

Serveis

Unitat de subaguts
Unitat de subaguts
Subaguts

L'abordatge terapèutic fa èmfasi en l'estabilització clínica del quadre psicopatològic i els problemes conductuals associats de les persones amb un trastorn mental greu. Dins del context d'una visió rehabilitadora, es prioritza el procés diagnòstic, aprofitant les condicions d'intensitat i control de riscos que s'aconsegueix en el medi d'internament.

Programa d’Alta Dependència Psiquiàtrica (ADP)
Programa d’Alta Dependència Psiquiàtrica (ADP)
ADP

Aquest programa està destinat a les persones incloses en processos terapèutics que requereixen una intervenció més prolongada, en què tot i l'estabilitat clínica, es precisen intervencions més específiques i intensives per assolir un grau de rehabilitació òptim. Es desenvolupa en un període màxim de 2 anys.

Programa UAPE
Programa UAPE
Programa UAPE

Aquest programa està dirigit a l'abordatge específic de rehabilitació psicosocial, en les persones incapacitades legalment i amb problemàtiques on hi ha confluència de trastorn mental greu i alarma social important. Es desenvolupa en un període màxim de 2 anys.

 

UNDACE
UNDACE

La UNDACE és una unitat altament especialitzada en el tractament i rehabilitació per a persones amb trastorns neuropsiquiàtrics secundaris a un dany cerebral adquirit, mitjançant programes específics i diferenciats d'avaluació i rehabilitació funcional, abordatge psicofarmacològic, intervenció psicosocial i de suport. El tractament es duu a terme en règim d'hospitalització per oferir un context terapèutic més contenidor, amb un nivell de suport complet.

Destinataris:
Persones majors d’edat d’ambdós sexes (preferentment entre 18 i 65 anys), amb diagnòstic mèdic principal de dany cerebral adquirit (DCA) i alteració neuropsiquiàtrica / psicològica com a seqüela principal. Poden tenir associats altres trastorns o síndromes psiquiàtriques, dèficits cognitius i/o físics, i alteracions conductuals.
S’atén a persones en fase subaguda del DCA o que en situació crònica presenten una desestabilització neuropsiquiàtrica / psicològica.
No va adreçada a persones que com a únic criteri d’ingrés sigui la problemàtica d’àmbit social, el consum actiu de tòxics o la descompensació en el context d’una discapacitat intel·lectual. Tampoc a persones en situació clínica de cronicitat estabilitzada i/o no rehabilitable.

Objectiu:
L'objectiu principal és oferir un tractament rehabilitador multidisciplinari, intensiu, altament especialitzat, i integrat en la xarxa comunitària. El tractament té com a objectiu l'estabilització clínica i/o màxima consecució possible de l'autonomia funcional que permeti el retorn i adaptació de la persona atesa al seu entorn d'origen.

Com accedir:
Cal enviar la sol·licitud d’ingrés directament als professionals de la unitat via correu electrònic a l’adreça undace@sjd-lleida.org seguint el model establert. La petició ha d’anar signada pel metge referent i el treballador/a social.
En el termini màxim d’una setmana s’informa els professionals que deriven sobre l’acceptació o no del cas i la previsió d’ingrés.