Hospital SJD de Lleida - Salut mental adults

El Nou Hospital de salut Mental Terres de Lleida de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu treballa amb un model de rehabilitació psicosocial INCLUSIU, PROACTIU PERSONALITZAT I MULTIDISCIPLINARI. Es desenvolupa des dels valors que configuren la identitat de Sant Joan de Déu i té com a base el treball en xarxa.

INCLUSIU: El procés terapèutic es du a terme dintre i des de la comunitat.

PROACTIU: Fomenta la integració de la persona atesa a la comunitat com a ésser social, empoderant-lo per tal d’assolir un projecte de vida digne.

PERSONALITZAT: El procés i pla terapèutic és individual, adaptat a les capacitats, habilitats, necessitats i expectatives de cada persona.

MULTIDISCIPLINARI: En el projecte treballem de forma coordinada un equip de professionals des de diverses vessants: psiquiatres, metges, psicòlegs, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, infermeres i auxiliars d’infermeria. Cada persona atesa té el seu equip de referència.

TREBALL EN XARXA: Permet la continuïtat i coherència del procés terapèutic.

El formen una Unitat de Subaguts (40 places), una Unitat d'Alta Dependència Psiquiàtrica (60 places) i la Unitat d'Atenció Psiquiàtrica Especialitzada, UAPE (10 places) i la UNDACE (15 places) i la Unitat Neuropsiquiatrica de Dany Cerebral.

Serveis

Unitat de subaguts
Unitat de subaguts
Subaguts

L'abordatge terapèutic fa èmfasi en l'estabilització clínica del quadre psicopatològic i els problemes conductuals associats de les persones amb un trastorn mental greu. Dins del context d'una visió rehabilitadora es prioritza el procés diagnòstic, aprofitant les condicions d'intensitat i control de riscos, que s'aconsegueix en el medi d'internament.

Programa d’Alta Dependència Psiquiàtrica (ADP)
Programa d’Alta Dependència Psiquiàtrica (ADP)
ADP

Aquest programa està destinat a les persones incloses en processos terapèutics que requereixen una intervenció més prolongada, en què tot i l'estabilitat clínica, es precisen intervencions més específiques i intensives per assolir un grau de rehabilitació òptim. Es desenvolupa en un període màxim de 2 anys.

Programa UAPE
Programa UAPE
Programa UAPE

Aquest programa està dirigit a l'abordatge específic de rehabilitació psicosocial, en les persones incapacitades legalment i amb problemàtiques on hi ha confluència de trastorn mental greu i alarma social important. Es desenvolupa en un període màxim de 2 anys.

 

UNDACE
UNDACE

La UNDACE és una unitat altament especialitzada en el tractament i rehabilitació per a persones amb trastorns neuropsiquiàtrics secundaris a un dany cerebral adquirit, mitjançant programes específics i diferenciats d'avaluació i rehabilitació funcional, abordatge psicofarmacològic, intervenció psicosocial i de suport. El tractament es duu a terme en règim d'hospitalització per oferir un context terapèutic més contenidor, amb un nivell de suport complet.

Destinataris:
Persones majors d’edat d’ambdós sexes (preferentment entre 18 i 65 anys), amb diagnòstic mèdic principal de dany cerebral adquirit (DCA) i alteració neuropsiquiàtrica / psicològica com a seqüela principal. Poden tenir associats altres trastorns o síndromes psiquiàtriques, dèficits cognitius i/o físics, i alteracions conductuals.
S’atén a persones en fase subaguda del DCA o que en situació crònica presenten una desestabilització neuropsiquiàtrica / psicològica.
No va adreçada a persones que com a únic criteri d’ingrés sigui la problemàtica d’àmbit social, el consum actiu de tòxics o la descompensació en el context d’una discapacitat intel·lectual. Tampoc a persones en situació clínica de cronicitat estabilitzada i/o no rehabilitable.

Objectiu:
L'objectiu principal és oferir un tractament rehabilitador multidisciplinari, intensiu, altament especialitzat, i integrat en la xarxa comunitària. El tractament té com a objectiu l'estabilització clínica i/o màxima consecució possible de l'autonomia funcional que permeti el retorn i adaptació de la persona atesa al seu entorn d'origen.

Com accedir:
Cal enviar la sol·licitud d’ingrés directament als professionals de la unitat via correu electrònic a l’adreça undace@sjd-lleida.org seguint el model establert. La petició ha d’anar signada pel metge referent i el treballador/a social.
En el termini màxim d’una setmana s’informa els professionals que deriven sobre l’acceptació o no del cas i la previsió d’ingrés.