Política de privacitat

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia del Drets Digital, l’informa sobre el tractament de les dades recavades a través de la web http://www.sjd-lleida.org i de la seva finalitat, d’una manera clara i senzilla.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES TEVES DADES?

El responsable de tractament de les dades és Sant Joan de Déu Terres de Lleida. CIF: R2500280I
Direcció: Ctra. N-240, Km. 111 – 25100 Almacelles-Lleida
Correu electrònic: terresdelleida@sjd-lleida.org

COM CONTACTAR AMB EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES?

Pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic dpd@sjd-lleida.org

QUINES DADES RECOLLIM I AMB QUINA FINALITAT?

Formulari “TREBALLA AMB NOSALTRES.”
Categoria de dades: Dades identificatives, Dades de contacte, Característiques personals, Dades acadèmiques i professionals
Finalitat: Incorporació a la base de dades de la borsa de treball per a la selecció de personal segons convocatòries de places ofertes i/o altres possibles ofertes laborals que puguin ser del seu interès. Temps de conservació: Les dades es conserven durant un temps màxim d’un any i/o durant el temps mínim necessari per les obligacions legals que es puguin derivar
Les dades no seran tractades per obtenir decisions automatitzades, inclòs l’elaboració de perfils.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica que ens legitima el tractament de les dades és el teu consentiment, que pots revocar en qualsevol moment.

DESTINATARIS DE LES DADES

Els destinataris de les dades seran els departaments interns de SJDTLL encarregats del tractament de les dades, i aquestes no seran cedides a tercers, ni estan previstes transferències internacional de dades.

EXERCICI DELS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Pots exercir els teus drets, conforme a la normativa de protecció de dades a l’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades (dpd@sjd-lleida.org):

- Dret d’accés
- Dret de rectificació o supressió - Dret de limitació del tractament - Dret d’oposició
- Dret a la portabilitat de dades

També, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control de l’Agència catalana de protecció de dades.