Comunitat de germans Sant Joan de Déu - Terres de Lleida

Germans de Sant Joan de Déu

Els germans de Sant Joan de Déu, hem estat convocats des de l'Hospitalitat per viure en comunitat al servei dels pobres i dels malalts, perquè és en la missió on la nostra comunitat té ple sentit i on es fa present el Crist compassiu i misericordiós de l'Evangeli que en nosaltres es fa acollida i lliurament per a les persones més vulnerables de la nostra societat.

El nostre carisma

Vivim l'HOSPITALITAT a l'estil de Sant Joan de Déu com un tresor rebut d'Ell. Al llarg del temps el carisma de l'HOSPITALITAT, s'ha anat transmetent i compartint de manera creativa entre tots els que ens hem sentit contagiats per la seva manera de viure i el seu amor pels necessitats. El carisma rebut transcendeix ja a l'àmbit dels germans i juntament amb els nostres col·laboradors, voluntaris i benefactors, volem fer de l'Orde una "família" inclusiva, acollidora i transmissora dels nostres Valors.

La comunitat del Centre Assistencial d'Almacelles

És una comunitat de quatre germans inserida en la realitat del Centre que vol ser acollidora i compartir la vida quotidiana amb tots els residents i els col·laboradors de forma senzilla sense excloure ningú, participant des de les nostres possibilitats en actitud de servei i fent presents els valors de l'Orde. Com a comunitat Hospitalària, acollim a tots els que arriben a la nostra CASA, com a hostes de Déu.