Hospital SJD de Lleida - Salut Mental

El Nou Hospital de Salut Mental Terres de Lleida, de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, treballa amb un model de rehabilitació psicosocial INCLUSIU, PROACTIU PERSONALITZAT I MULTIDISCIPLINARI.

Es desenvolupa des dels valors que configuren la identitat de Sant Joan de Déu i té com a base el treball en xarxa.

INCLUSIU: El procés terapèutic es dur a terme dins i des de la comunitat.

PROACTIU: Fomenta la integració de la persona atesa a la comunitat com a ésser social, empoderant-lo per tal d’assolir un projecte de vida digne.

PERSONALITZAT: El procés i pla terapèutic és individual, adaptat a les capacitats, habilitats, necessitats i expectatives de cada persona.

MULTIDISCIPLINARI: En el projecte treballem de forma coordinada un equip de professionals des de diverses vessants: psiquiatres, metges, psicòlegs, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, infermeres i auxiliars d’infermeria. Cada persona atesa té el seu equip de referència.

TREBALL EN XARXA: Permet la continuïtat i la coherència del procés terapèutic.

Actualment, l'Hospital de SJD de Lleida el formen la Unitat de Subaguts (40 places), la Unitat d'Alta Dependència Psiquiàtrica (60 places), la Unitat d'Atenció Psiquiàtrica Especialitzada, la UAPE (10 places), la UNDACE (15 places) i la Unitat Neuropsiquiatrica de Dany Cerebral. 

Sant Joan de Déu Terres de Lleida també presta serveis de salut mental pública concertada amb el CatSalut, adreçats a la població infanto juvenil de Lleida ciutat, seu central de tota la xarxa, i també té consultes perifèriques a altres poblacions de la província de Lleida.

Oferim una atenció integral al nen/a i adolescent i la seva família des d’un model bio-psico-social-espiritual. També ens ocupem de tasques de formació, docència i recerca per assolir un nivell òptim de la nostra pràctica clínica.

El nostre objectiu és garantir una xarxa d’atenció a la salut mental de qualitat, amb l’experiència i l’Hospitalitat com a marques d’identitat.

Serveis

Unitat de subaguts
Unitat de subaguts
Subaguts

L'abordatge terapèutic fa èmfasi en l'estabilització clínica del quadre psicopatològic i els problemes conductuals associats de les persones amb un trastorn mental greu. Dins del context d'una visió rehabilitadora, es prioritza el procés diagnòstic, aprofitant les condicions d'intensitat i control de riscos que s'aconsegueix en el medi d'internament.

Programa d’Alta Dependència Psiquiàtrica (ADP)
Programa d’Alta Dependència Psiquiàtrica (ADP)
ADP

Aquest programa està destinat a les persones incloses en processos terapèutics que requereixen una intervenció més prolongada, en què tot i l'estabilitat clínica, es precisen intervencions més específiques i intensives per assolir un grau de rehabilitació òptim. Es desenvolupa en un període màxim de 2 anys.

Programa UAPE
Programa UAPE
Programa UAPE

Aquest programa està dirigit a l'abordatge específic de rehabilitació psicosocial, en les persones incapacitades legalment i amb problemàtiques on hi ha confluència de trastorn mental greu i alarma social important. Es desenvolupa en un període màxim de 2 anys.

 

UNDACE
UNDACE

La UNDACE és una unitat altament especialitzada en el tractament i rehabilitació per a persones amb trastorns neuropsiquiàtrics secundaris a un dany cerebral adquirit, mitjançant programes específics i diferenciats d'avaluació i rehabilitació funcional, abordatge psicofarmacològic, intervenció psicosocial i de suport. El tractament es duu a terme en règim d'hospitalització per oferir un context terapèutic més contenidor, amb un nivell de suport complet.

Destinataris:
Persones majors d’edat d’ambdós sexes (preferentment entre 18 i 65 anys), amb diagnòstic mèdic principal de dany cerebral adquirit (DCA) i alteració neuropsiquiàtrica / psicològica com a seqüela principal. Poden tenir associats altres trastorns o síndromes psiquiàtriques, dèficits cognitius i/o físics, i alteracions conductuals.
S’atén a persones en fase subaguda del DCA o que en situació crònica presenten una desestabilització neuropsiquiàtrica / psicològica.
No va adreçada a persones que com a únic criteri d’ingrés sigui la problemàtica d’àmbit social, el consum actiu de tòxics o la descompensació en el context d’una discapacitat intel·lectual. Tampoc a persones en situació clínica de cronicitat estabilitzada i/o no rehabilitable.

Objectiu:
L'objectiu principal és oferir un tractament rehabilitador multidisciplinari, intensiu, altament especialitzat, i integrat en la xarxa comunitària. El tractament té com a objectiu l'estabilització clínica i/o màxima consecució possible de l'autonomia funcional que permeti el retorn i adaptació de la persona atesa al seu entorn d'origen.

Com accedir:
Cal enviar la sol·licitud d’ingrés directament als professionals de la unitat via correu electrònic a l’adreça undace@sjd-lleida.org seguint el model establert. La petició ha d’anar signada pel metge referent i el treballador/a social.
En el termini màxim d’una setmana s’informa els professionals que deriven sobre l’acceptació o no del cas i la previsió d’ingrés.

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

CSMIJ, és un dispositiu sanitari d’atenció a la salut mental infanto juvenil, que forma part de la Xarxa Pública de Salut Mental de Catalunya. Els seus objectius són la prevenció, el diagnòstic i el tractament de nens i adolescents menors de 18 anys amb patologia mental. Considerem essencial donar suport a les famílies o tutors legals dels nostres pacients, així com assessorar els professionals de l’entorn comunitari del menor. D’aquesta manera, facilitem als nostres pacients la recuperació i assegurem el manteniment de la seva millora.

Desenvolupa programes específics, dissenya i implementa estratègies d’actuació innovadores en les patologies amb major prevalença tals com la Unitat de TDAH (transtorn per defècit d'atenció amb o sense hiperactivitat), Unitat de Trastorns de Conducta, Programa d’Adolescents, així com programes específics per pacients de major complexitat i cronicitat com els trastorns de l’espectre autista, trastorns psicòtics..., Programa d’Interconsulta amb Pediatria i d’altres especialitats de l’Hospital General.

Derivació

Cal el full de derivació del pediatre, metge de família o bé dels tècnics de la resta d’equips especialitzats.

Serveis que presta

 • Diagnòstics i assessorament
 • Tractaments
  • Psicoteràpia individual
  • Psicoteràpia de família
  • Psicoteràpia de grup
  • Psicofarmacologia
  • Infermeria
  • Suport a les famílies
  • Treball Social
  • Educació Social
  • Teràpia Ocupacional
  • Unitats especialitzades
  • Programes específics
  • Coordinació amb els altres serveis de la xarxa
  • Promoció i prevenció de la salut mental
Hospital de dia Infantil i Juvenil
Hospital de dia Infantil i Juvenil

És un dispositiu terapèutic d’atenció a la salut mental que ofereix tractament intensiu i multidisciplinari en règim d’hospitalització parcial a nens i nenes a partir dels 4 anys fins a adolescents menors de 18 anys, en els que el tractament ambulatori resulta insuficient. Té una capacitat de 25 places. 

 

Els programes d’hospital de dia eviten ingressos d’hospitalització completa als nostres pacients, el qual té una sèrie de clares avantatges:

 1. Els permet mantenir el contacte amb els seus familiars i entorn comunitari sense que pateixi ruptura biogràfica que impacti en el seu desenvolupament.
 2. Facilita una major implicació de la família i de l’escola en el tractament.
 3. Redueix considerablement el cost sanitari pel tipus d’ingrés en si, i per la millora de la trajectòria evolutiva dels nostres pacients, que fa que els evitem ingressos posteriors a altres dispositius sanitaris o socials.
   

Actualment l'hospital té 3 programes d’intervenció segons diagnòstic i/o grup d’edat:

 1. Programa d’Hospital de Dia d’Infants de 4 a 8 anys amb diagnòstic TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Dividim la intervenció en 2 grups diferents de pacients: un grup de nens i nenes de 4 a 6 anys i un grup de nens i nenes de 6 a 8 anys.
  Aquests grups es van crear per donar resposta a la continuïtat assistencial imprescindible als nens donats d’alta del CDIAP, i per les evidències científiques creixents que una intervenció intensiva i precoç dels nens i nenes TEA millora el seu pronòstic.
 2. Programa d’Hospital de Dia de prepúbers (de 6 a 12 anys).
 3. Programa d’Hospital de Dia d’Adolescents (de 12 a 18 anys).
   

 

Objectius

 • Observar, avaluar, diagnosticar i tractar els infants que presenten problemes de Salut Mental.
 • Modificar i contenir conductes problemàtiques.
 • Potenciar els punts forts dels/les nens/es com a eina per a minimitzar els dèficits i/o dificultats.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits saludables per augmentar la participació activa i millorar la qualitat de vida i el grau d’autonomia.
 • Afavorir les habilitats socials i comunicatives amb els altres.
 • Millorar les relacions familiars.
 • Facilitar estratègies i recursos saludables per afrontar el dia a dia en els diferents contexts habituals de desenvolupament del/a nen/a (família, escola...).
   

Serveis

 • Diagnòstic
 • Tractaments
 • Psicoteràpia individual
 • Psicoteràpia de família
 • Psicoteràpia de grup
 • Psicofarmacologia
 • Treball Social
 • Teràpia ocupacional
 • Suport educatiu
 • Infermeria
Consultes perifèriques
Consultes perifèriques

És un desplegament d’especialistes del CSMIJ a altres poblacions de la província de Lleida per tal d’apropar el servei als usuaris.

Si bé la seu central del CSMIJ està ubicada a l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, oferim servei d’atenció a la salut mental de nens/es i adolescents menors de 18 anys a consultes perifèriques de Tàrrega, Mollerussa, Balaguer, El Pont de Suert, Tremp, Sort, La Seu d’Urgell i Vielha. La majoria d’aquestes consultes perifèriques de professionals del CSMIJ estan ubicades dins de les Àrees Bàsiques de Salut. D’aquesta manera facilitem l’accessibilitat dels nostres pacients i les seves famílies, a més que gràcies a la proximitat física facilitem la coordinació amb els pediatres i metges de família del nen/a o adolescent que està rebent atenció en salut mental.

 

Ubicació de les consultes

VielhaConsulta de VielhaResidència Sant Antoni C/ Espitau, 3 - 25530 VielhaPont de SuertConsulta de Pont de SuertCentre d’Atenció Primària C/ Canaleta, s/n - 25520 Pont de SuertSortConsulta de SortCentre d’Atenció Primària Camí de la Cabanera, 1 - 25560 SortLa Seu d’UrgellConsulta de La Seu d’UrgellC/ Joaquim Viola, 21 - 25230 La Seu d’Urgell TrempConsulta de Tremp Centre d’Atenció Primària C/ Francesc Macià, 14 - 25620 TrempBalaguerConsulta de Balaguer Centre d’Atenció Primària C/ Àngel Guimerà, 22 - 25600 BalaguerTàrregaConsulta de TàrregaCentre d’Atenció Primària C/ Salvador Espriu, s/n - 25300 TàrregaMollerussaConsulta de Mollerussa Centre d’Atenció Primària Ctra. Miralcamp, s/n - 25230 Mollerussa