Hospital de Lleida - Salut mental adults

El Nou Hospital de salut Mental Terres de Lleida de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu treballa amb un model de rehabilitació psicosocial INCLUSIU, PROACTIU PERSONALITZAT I MULTIDISCIPLINARI. Es desenvolupa des dels valors que configuren la identitat de Sant Joan de Déu i té com a base el treball en xarxa.

INCLUSIU: El procés terapèutic es du a terme dintre i des de la comunitat.

PROACTIU: Fomenta la integració de la persona atesa a la comunitat com a ésser social, empoderant-lo per tal d’assolir un projecte de vida digne.

PERSONALITZAT: El procés i pla terapèutic és individual, adaptat a les capacitats, habilitats, necessitats i expectatives de cada persona.

MULTIDISCIPLINARI: En el projecte treballem de forma coordinada un equip de professionals des de diverses vessants: psiquiatres, metges, psicòlegs, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, infermeres i auxiliars d’infermeria. Cada persona atesa té el seu equip de referència.

TREBALL EN XARXA: Permet la continuïtat i coherència del procés terapèutic.

El formen una Unitat de Subaguts (20 places), una Unitat d'Alta Dependència Psiquiàtrica (40 places) i la Unitat d'Atenció Psiquiàtrica Especialitzada, (UAPE) (10 places).

Serveis

Unitat de subaguts
Unitat de subaguts
Subaguts

L'abordatge terapèutic fa èmfasi en l'estabilització clínica del quadre psicopatològic i els problemes conductuals associats de les persones amb un trastorn mental greu. Dins del context d'una visió rehabilitadora es prioritza el procés diagnòstic, aprofitant les condicions d'intensitat i control de riscos, que s'aconsegueix en el medi d'internament.

Programa d’Alta Dependència Psiquiàtrica (ADP)
Programa d’Alta Dependència Psiquiàtrica (ADP)
ADP

Aquest programa està destinat a les persones incloses en processos terapèutics que requereixen una intervenció més prolongada, en què tot i l'estabilitat clínica, es precisen intervencions més específiques i intensives per assolir un grau de rehabilitació òptim. És desenvolupa en un període màxim de 2 anys.

Programa UAPE
Programa UAPE
Programa UAPE

Aquest programa està dirigit a l'abordatge específic de rehabilitació psicosocial, en les persones incapacitades legalment i amb problemàtiques on hi ha confluència de trastorn mental greu i alarma social important. Es desenvolupa en un període màxim de 2 anys.